Het Nieuwe Digitale Telen: bestel nu de vernieuwde handleiding

Met de onrust op de energiemarkt, herziening van de energiebelasting en de CO2-reductiedoelstellingen is het omschakelen naar duurzamer en energiezuinige teeltmethoden urgenter dan ooit. Digitalisering van de teelt is hierbij essentieel. Dit brengt de innovatie van teeltsystemen en digitale teeltstrategieën opnieuw in een stroomversnelling. Het programma Kas als Energiebron stimuleert deze innovaties door kasproeven en het monitoren van experimenten in de praktijk.

Omdat Kas als Energiebron de afgelopen tijd veel vragen heeft gekregen over digitalisering en het nut van nieuwe sensoren is een inventarisatie uitgevoerd door middel van gesprekken met telers, onderzoekers en leveranciers. De conclusie was helder: er is een brede behoefte aan een uniform monitoringsprotocol met heldere richtlijnen hoe de digitalisering van de teelt kan worden aangepakt en wat daarvoor nodig is.

Eind november is daarom de nieuwe praktijkgerichte handleiding ‘Plant Empowerment Digitaal Telen’ verschenen op initiatief van Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Het boek geeft telers, onderzoekers en leveranciers handvatten voor het digitaliseren van het teeltproces en tegelijkertijd stimuleert het een uniforme meetmethode te hanteren om de verkregen data op de juiste manier te vergelijken. Dit versnelt het leerproces naar duurzaam en efficiënt telen. De handleiding is geschreven door dezelfde auteurs: Jan Voogt, Peter Geelen en Peter van Weel als de eerder verschenen boeken rondom de basisprincipes van Het Nieuwe Telen.

Boek bestellen
Voor telers zijn vanuit Kas als Energiebron 450 boeken ter beschikking gesteld. Voor elk glastuinbouwbedrijf is hier een exemplaar te bestellen. Bij meerdere locaties, mogen meerdere boeken worden aangevraagd. Bestellen kan tot 14 januari. Eind januari 2024 worden de boeken verstuurd.

Scholen en onderzoeksinstellingen die geïnteresseerd zijn in het boek, kunnen een mail sturen naar Robert Solleveld, e-mail rsolleveld@glastuinbouwnederland.nl.

Meer nieuws

EnergiekEvent op 2 juli

Kas als Energiebron organiseert op dinsdagmiddag 2 juli weer het EnergiekEvent 2024. Dit evenement is de ideale gelegenheid om kennis op te doen van…

Lees meer