In de praktijk

Kas als Energiebron laat bij bedrijven die investeren in energie-innovaties monitoring van de resultaten uitvoeren door Wageningen UR Glastuinbouw. In korte filmpjes vertellen telers en onderzoekers over de ervaringen met de investeringen in de praktijk.

Extra energiescherm

Met een tweede energiescherm gaat de isolatiewaarde van de kas fors omhoog door de spouw met stilstaande lucht tussen de schermen. In de rekentool bereken je hoeveel dat scheelt. Met een tweede scherm ben je extra flexibel. Ook voor het gewas is het beter in verband met minder afkoeling door uitstraling.

Hoog isolerende kassen

Om meer energie te besparen is het ook mogelijk het kasdek verder te isoleren. Op bijna alle kassen wordt een enkelglas kasdek gebruikt. Door de toepassing van bijvoorbeeld dubbel glas of glas in combinatie met een folie kan de isolatiewaarde verder worden verhoogd. Door de toepassing van antireflectie-coatings kan lichtverlies ten opzichte van enkel glas worden voorkomen.

Dubbel Glas
In een kas op circa 500 m2 op het IDC Energie bij Wageningen UR Glastuinbouw is de haalbaarheid onderzocht van een dubbel glas kas, ook wel VenlowEnergy Kas genoemd. In deze kas zijn verschillende groenteteelten gedemonstreerd, zie:

In de praktijk is een opvolger van deze kas gebouwd op 1 ha bij Duijvestijn Tomaten: de ID Kas.

2SaveEnergy Kas
Vanwege de hoge kosten van dubbel glas is de haalbaarheid onderzocht van enkel glas in combinatie met een hoog transparant folie, zie project en folder. Een kas van circa 500 m2 is gebouwd op het IDC energie bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Hier zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

Systemen voor ontvochtiging

Voor het nauwkeurig en gericht ontvochtigen met buitenlucht zijn diverse opties op de markt:

LBK met slang ‘onderdoor’
Het aantal slangen per oppervlakte eenheid wordt afgestemd op de beoogde verdeling van de droge buitenlucht. Lees meer.

LBK met slang ‘bovendoor’
Op basis van vragen uit grondgebonden teelten zijn er systemen ontwikkeld welke werken op basis van een LBK in de kopgevel en een slang boven het gewas. Lees meer.

LBK met slang ‘onderdoor’ en warmteterugwinning
In dit systeem wordt een warmtewisselaar toegevoegd aan het systeem LBK met slang onderdoor. Lees meer.

Schermventilator (Ventilation Jet en Air mix)
Systemen die werken met een schermventilator halen de lucht van boven het (gesloten) scherm. Lees meer.

Hoog debiet LBK
Kassen met hoog debiet LBK's zijn in staat jaarrond alle benodigde buitenlucht mechanisch de kas in te blazen. Lees meer.

De technische en economische gegevens zijn te vergelijken in de vergelijkingstabel.

Ventilatoren

Het gewas moet altijd een beetje kunnen verdampen. De afvoer van vocht in het gewas door luchtbeweging helpt daarbij. Als natuurlijke circulatie niet voldoende is, kunnen ventilatoren helpen. De drie verschillende opties zijn:

Horizontaal blazende ventilatoren
Deze worden het meest toegepast en worden soms ook gebruikt voor verdeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Verticale ventilatoren
Verticale ventilatoren mengen kaslucht onder en boven in de kas. Dit is nuttig als het boven in de kas warm is bij het gebruik van groeilicht. Maar ook als transport van vocht gewenst is vanuit het gewas naar het koude kasdek of voor afvoer via het scherm. Er zijn diverse merken en typen te koop zoals de nivolator van Nivola, de V-flo fan van Vostermans, de vertifan met slurf van de van der Ende groep en de Hinovator van Hinova.

Lees meer over deze opties. Vergelijk deze opties ook in de vergelijkingstabel.

Subsidies

Voor investeringen die passen binnen Het Nieuwe Telen is subsidie aan te vragen. Het gaat om de subsidies die vallen onder de MEI-subsidie en de EHG-regeling.