Haalbaarheid GlasFolieKas - 2SaveEnergy

Beschrijving

In Duitsland is een eerdere versie van het Glas-Folie-Kasconcept gedemonstreerd. Voor grootschalige toepassing in de Nederlandse glastuinbouw is een technische vereenvoudiging noodzakelijk. Hiervoor moet de dekconstructie worden herontworpen. Ook moet aandacht worden besteed aan ontvochtiging en het teeltconcept. Enkele tuinbouwtoeleveranciers gaan de haalbaarheid van het kasconcept voor Nederland onderzoeken.

Resultaten

Energiebesparing door een isolerend kasdek van isolatieglas vergt een grote investering. In de zoektocht naar een goedkoper alternatief is door Boal systems, VDH Foliekassen, AGC Chemicals Europe (AGCCE) en Van der Valk Systemen een Glas-Film-Kasdek ontwikkeld. De combinatie van diffuus glas met een helder ETFE film levert in de wintermaanden tot 10% meer licht op dan een kas met een enkel dek waar volgens de principes van Het Nieuwe Telen met meerdere schermen wordt gewerkt. Daarbij kan een besparing van meer dan 20% ten opzichte van Het Nieuwe Telen of zo'n 50% ten opzichte van de gangbare praktijk bereikt worden.

Gewaskundig zijn er geen grote problemen te verwachten als de ervaringen met Het Nieuwe Telen en de VenlowEnergy kas in ogenschouw worden genomen.  De mogelijkheid om de spouw te ventileren biedt goed perspectief om het kasdek sneeuwvrij te houden.

Projectnummer 14954
Startdatum 01-07-13
Einddatum 01-03-14
Afgerond Ja
Budget €44.085
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten