Wat is Het Nieuwe Telen?

Energiezuinig telen en tegelijk een optimale productie halen; dat is Het Nieuwe Telen (HNT). HNT maakt gebruik van natuurkundige kennis om de teelt optimaal te sturen in onder meer temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en schermen. Toen telers in (semi) gesloten kassen anders moesten gaan telen ontdekten ze dat met de nieuwe kijk op klimaat regelen ook in bestaande kassen al veel verbeteringen mogelijk zijn. Lees hieronder meer over hoe HNT werkt in de praktijk voor klimaatgelijkheid, ontvochtiging, uitstraling, isolatie en gewasactivering. Klik hier voor de resultaten van een telersenquete over het Nieuwe Telen. 

Klimaatgelijkheid

Verbetering van klimaatgelijkheid is gewenst om de teelt nog verder te kunnen optimaliseren. In een gelijker klimaat kan veiliger geteeld worden bij hogere RV met lager energieverbruik. Hierdoor is er minder risico op condensatie in het gewas en op teeltproblemen. Ook voor de gelijkheid in bloei of productie is klimaatgelijkheid altijd gewenst. Hoe kun je de gelijkheid meten en verbeteren? Lees meer.

Ontvochtiging

Bij alle teelten ligt een groot deel van het jaar één of meerdere energiedoeken gesloten in de nacht. De grootste beperking is het gevaar voor een te vochtig kasklimaat. Het beheersen van de vochthuishouding in de kas is cruciaal bij optimaal telen. Hoe regel je de aan- en afvoer van vocht in een gewone kas, dus zonder nieuwe investeringen? Lees meer.

Uitstraling

Door uitstraling naar het koude kasdek of naar een koud energiescherm kan de temperatuur van de bovenste gewasdelen tot ver onder de kastemperatuur dalen. Hierdoor kan in een vochtig kasklimaat condensatie optreden of de gewasverdamping in de kop stil vallen. Hoe kan je dit voorkomen? Lees meer.

Isolatie en energieschermen

Het warmteverbruik in kassen wordt veroorzaakt door twee posten: verlies van warmte aan de buitenkant en warmte die nodig is voor de gewasverdamping. Om het verlies van warmte aan de buitenkant te verminderen moet een compromis worden gezocht tussen enerzijds isoleren en anderzijds licht doorlaten. Isoleren in bestaande kassen kan het beste met beweegbare energieschermen. Het liefst twee beweegbare schermen die veel meer uren gesloten kunnen liggen dan je vaak gewend bent. Lees meer.

Gewasactivering

Voor een gezonde gewas groei is opname van mineralen essentieel. Hiervoor is een geringe, maar continue verdamping door het gewas voor nodig. Het gewas kan geactiveerd worden met een warme buis, maar vaak is alleen luchtbeweging al voldoende. Lees meer.