Haalbaarheid transparante zonnecellen (consultancy)

Beschrijving

Bij Kwekerij Zwethlande is het idee ontstaan om transparante zonnecellen in te zetten als alternatief kasdek boven de verkoopbuffer. Uit navraag bij enkele potplanten telers bleek dat ook in de winter licht geen issue is boven de verkoopbuffer. Ook bij schaduw gewassen of in de gekoelde afdeling van een Phalaenopsis teelt kan de toepasbaarheid onderzocht worden. Er zijn verschillende technieken beschikbaar in transparante zonnepanelen: Kleurstof gesensibiliseerde zonnecellen (Brite Solar), Cadmium Telluride (CdTe) (Sirius Solar Solutions), Polykristalijn (WattCo), Concentrated Photovoltaic (CPV) (Wellsun).

De doelstelling van dit project luidt: onderzoek de technische, economische en teeltkundige haalbaarheid van transparante zonnecellen in de glastuinbouw. Dit zal onderzocht worden i.i.g.  nieuwbouw, retrofit, boven verkoopbuffer, in koelafdeling Phalaenopsis. Hiervoor zal de technische mogelijkheden en beperkingen t.a.v. bijv. toepassing in het kasdek, onderhoud, reinigen, effect sneeuwbelasting uitgewerkt worden rekening houdend met de specifieke kenmerken van verschillende typen transparante panelen. De verschillende situaties worden vervolgens gerangschikt op economische haalbaarheid. Ook zal de teeltkundige haalbaarheid meegenomen worden t.a.v. bijv. de verandering van het spectrum.

De project zal een beeld geven van de haalbaarheid van elektriciteitsproductie met transparante zonnepanalen. Wanneer de deskstudie aantoont dat e.e.a. haalbaar is kan de stap naar een demonstratieproject gemaakt worden. Het areaal verkoopbuffer bij potplanten wordt geschat op ca. 160 ha. Het totale areaal aan moderne potplanten is ca. 700 ha.

Resultaten

Het is nog ondoenlijk om een algemene conclusie te trekken. Er zijn veel bedrijfsspecifieke variabelen die invloed hebben op de haalbaarheid. Het eindrapport biedt handvatten voor het bepalen of (transparante) zonnepanelen in een specifieke situatie interessant zijn en haalt aandachtspunten aan waar rekening mee moet worden gehouden. In een vervolgtraject wordt door Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw een aantal materialen doorgemeten op de lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde. Op basis van deze metingen worden de effecten op productie, energieverbruik en –opbrengst bepaald voor een aantal voorbeeldgewassen met als doel de haalbaarheid voor de Nederlandse glastuinbouw te bepalen.

Projectnummer E18003.01
Startdatum 01-03-18
Einddatum 30-09-18
Afgerond Ja
Budget €10.000
Uitvoerder Inno-Agro i.s.m. kwekerij Zwethlande
Document

Onderzoek en projecten zonne-energie

Luminescente zonnecollectoren

Afgerond

Om zonne-energie te gebruiken om er warmte of elektriciteit te maken zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit van het gewas, kan alleen het…

Lees meer