Haalbaarheid transparante zonnecellen (consultancy)

Beschrijving

Bij Kwekerij Zwethlande is het idee ontstaan om transparante zonnecellen in te zetten als alternatief kasdek boven de verkoopbuffer. Uit navraag bij enkele potplanten telers bleek dat ook in de winter licht geen issue is boven de verkoopbuffer. Ook bij schaduw gewassen of in de gekoelde afdeling van een Phalaenopsis teelt kan de toepasbaarheid onderzocht worden. Er zijn verschillende technieken beschikbaar in transparante zonnepanelen: Kleurstof gesensibiliseerde zonnecellen (Brite Solar), Cadmium Telluride (CdTe) (Sirius Solar Solutions), Polykristalijn (WattCo), Concentrated Photovoltaic (CPV) (Wellsun).

De doelstelling van dit project luidt: onderzoek de technische, economische en teeltkundige haalbaarheid van transparante zonnecellen in de glastuinbouw. Dit zal onderzocht worden i.i.g.  nieuwbouw, retrofit, boven verkoopbuffer, in koelafdeling Phalaenopsis. Hiervoor zal de technische mogelijkheden en beperkingen t.a.v. bijv. toepassing in het kasdek, onderhoud, reinigen, effect sneeuwbelasting uitgewerkt worden rekening houdend met de specifieke kenmerken van verschillende typen transparante panelen. De verschillende situaties worden vervolgens gerangschikt op economische haalbaarheid. Ook zal de teeltkundige haalbaarheid meegenomen worden t.a.v. bijv. de verandering van het spectrum.

De project zal een beeld geven van de haalbaarheid van elektriciteitsproductie met transparante zonnepanalen. Wanneer de deskstudie aantoont dat e.e.a. haalbaar is kan de stap naar een demonstratieproject gemaakt worden. Het areaal verkoopbuffer bij potplanten wordt geschat op ca. 160 ha. Het totale areaal aan moderne potplanten is ca. 700 ha.

Projectnummer E18003.01
Startdatum 01-03-18
Einddatum 30-09-18
Afgerond Nee
Budget €10.000
Uitvoerder Inno-Agro i.s.m. kwekerij Zwethlande

Onderzoek en projecten zonne-energie

Luminescente zonnecollectoren

Afgerond

Om zonne-energie te gebruiken om er warmte of elektriciteit te maken zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit van het gewas, kan alleen het...

Lees meer