Toepassing transparante zonnepanelen op kasdek nog beperkt

Joël van Staalduinen

Onderzoek naar de haalbaarheid van transparante zonnepanelen op het kasdek toont aan dat de toepassing nog beperkt is. Wel zijn er mogelijkheden, onder andere op technische en verwerkingsruimtes, corridors en verkoopbuffers. Dat blijkt uit de eindrapportage van het onderzoek dat is uitgevoerd door Inno-Agro.

De toepassing van (transparante) zonnepanelen op kasdekken moet waarde toevoegen aan het bedrijf. Als het alleen om het opwekken van duurzame energie gaat, zal eerst het dak van de schuur worden voorzien van reguliere zonnepanelen, waarna technische ruimtes en corridors volgen.

Verkoopbuffer
De toepassing boven een verkoopbuffer, sorteersysteem of verwerkingsruimte kan wel waarde toevoegen. Behalve licht wordt ook warmte buiten gehouden en daarmee kan de investering in een schermdoek of buitenscherm worden uitgespaard. Bij toepassing in het dek van een teeltkas is belichting een noodzaak om in de winter te telen. Het nadeel is namelijk dat de panelen jaarrond op het dek liggen en daardoor de flexibiliteit in lichttransmissie missen die een scherm wel heeft.

Specifieke situatie
De verschillende PV-technieken (fotovoltaïsche) en bevestigingssystemen hebben allemaal voor- en nadelen, die toepassing in een specifieke situatie kunnen maken of breken. Echt transparante panelen zijn op dit moment nog relatief duur per m² en hebben een relatief laag rendement. Dat maakt dat ze op dit moment nog niet concurrerend zijn. Glas/glas kristallijne panelen worden door vele kassenbouwers toegepast en zijn in een nieuwbouwsituatie een goede optie. De efficiency en de prijs/kWh verhouding van standaard panelen is zeer gunstig, omdat hier het grootste volume en de meeste ontwikkeling in plaatsvindt. In alle gevallen wordt de kasconstructie wel extra belast, wat constructieve gevolgen kan hebben.

Flexibele panelen
De flexibiliteit van flexibele panelen zit niet alleen in het materiaal, maar ook in de toepasbaarheid. Deze panelen zijn licht van gewicht, op maat bestelbaar, achteraf eenvoudig op te plakken en hebben een behoorlijk gunstige prijs/kWh verhouding. Dit maakt flexibele panelen een zeer interessante techniek voor de nabije toekomst. Behalve op het kasdek kunnen ze onder andere ook op warmteopslagtanks en sandwichpanelen worden geplakt.

Vervolgproject
Het is nog ondoenlijk om een algemene conclusie te trekken. Er zijn veel bedrijfsspecifieke variabelen die invloed hebben op de haalbaarheid. Het eindrapport biedt handvatten voor het bepalen of (transparante) zonnepanelen in een specifieke situatie interessant zijn en haalt aandachtspunten aan waar rekening mee moet worden gehouden.
In dit vervolgproject wordt door Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw een aantal materialen doorgemeten op de lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde. Op basis van deze metingen worden de effecten op productie, energieverbruik en –opbrengst bepaald voor een aantal voorbeeldgewassen met als doel de haalbaarheid voor de Nederlandse glastuinbouw te bepalen.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Foto: Gakon

Meer nieuws

In Memoriam Eltje Loman

We hebben het trieste bericht ontvangen dat Eltje Loman op 13 mei is overleden. Hij was de drijvende kracht achter de EG- en MEI-regeling vanuit RVO.…

Lees meer