Ik wil meer weten over zonne-energie

Zonne-energie in de glastuinbouw

Eigenlijk is een kas een grote zonnecollector. Er komt voldoende zonne-energie in de kas om deze het hele jaar te verwarmen en zelfs nog warmte of elektriciteit te leveren aan derden. De beschikbaarheid van deze energie op het juiste moment en in de juiste vorm (temperatuur, elektriciteit of warm water) is echter kostbaar. Deze studie bevat een overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor het benutten van zonne-energie.

64 glastuinbouwbedrijven met in totaal 229 ha pasten in 2014 het oogsten en herbenutten van zonnewarmte toe.

Subsidies

Voor een toepassing van zonne-energie op het bedrijf kunnen ondernemers gebruik maken van de MEI-subsidie en SDE+-regeling.