Elektriciteit uit zonne-energie

PV-cellen

Zonlicht is nodig voor plantengroei. Het direct benutten van zonlicht via PV-cellen botst hiermee. Benutting van zonne-energie voor de opwekking van duurzame energie kan alleen uit overtollig zonlicht. Zo kan via PV-cellen elektriciteit worden opgewekt op niet-kas oppervlaktes. Denk hierbij aan een regenwaterbassin en verwerkingsruimte. Dit is voorlopig niet interessant, zo blijkt uit deze studie. Hiervoor zijn verdere rendementsverbetering en kostenverlaging van de PV-cellen nodig.

Er wordt gewerkt aan PV-cellen, die geïntegreerd zijn in het kasdek en kasinstallaties en mogelijk in de toekomst interessant zijn voor de glastuinbouw. Voorbeelden zijn:

  • Flexibele PV-cellen die verwerkt kunnen worden in schermen
  • Doorzichtige zonnecellen die verwerkt zijn in het kasdek en alleen het overtollige licht benutten voor de elektriciteitsproductie.

Elkas

De Elkas maakt gebruik van golflengtes van het zonlicht die niet gebruikt worden voor plantengroei. Het gaat hierbij om de Nabij Infra Rode straling (NIR). Dit deel van het zonlicht wordt geconcentreerd en via PV-collectoren omgezet  in elektriciteit en warmte. Dit principe is onderzocht, maar biedt nog weinig perspectief voor de glastuinbouw.

Daglichtkas

De Daglichtkas maakt gebruik van overtollig zonlicht en concentreert dit via lenzen op zonnecollectoren voor warmte- of elektriciteitsproductie. Omzetting in zonnewarmte is op dit moment economisch aantrekkelijker door de lagere investering. De elektriciteitsproductie is onderzocht en gedemonstreerd op 500 m2 in Bleiswijk.