Demonstratie en onderzoek DaglichtKas

Beschrijving

De DaglichtKas is een innovatief ontwerp voor kassen voor schaduwminnende teelten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lenzen in het kasdek. Deze lenzen concentreren het directe zonlicht op een collector waar het omgezet wordt in warmte en elektriciteit. Dit blijkt te resulteren in een zeer geschikt lichtklimaat voor de teelt van potplanten.

Resultaten

Het zonnecollectorsysteem heeft in het eerste proefjaar ruim 11 m3 aardgas equivalenten per m² geoogst.
Er is ook geëxperimenteerd met prototypen voor een elektriciteit- en warmteoogst. Uit de metingen blijkt dat zo'n collector met de huidige rendementen jaarlijks 15 kWh per m2 kas kan voortbrengen. De warmtevraag van de kas is daarnaast met 16 m3 erg laag door een dubbel glasdek.

Alle 7 potplanten (anthurium, areca, asplenium, bromelia, calathea, ficus en varen 'Blue Star') bleken volgens de begeleidende groep kwekers beduidend sneller te groeien. Voor de bromelia en calathea is de groeiversnelling in de DaglichtKas vastgesteld op 10 tot 20% ten opzichte van de praktijk. 

Projectnummer 14096
Startdatum 01-06-10
Einddatum 01-06-12
Afgerond Ja
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten