Semi-gesloten kas

In een semi-gesloten kas wordt zonnewarmte afgevoerd door koeling. De warmte wordt opgeslagen in een open-aquifer in de bodem, ook wel Warmte Koude Opslag (WKO) genoemd, van 20 tot 200 meter diep. In de winter wordt deze warmte benut. De warmte wordt dan in een warmtepomp opgewaardeerd tot circa 40°C om de kassen mee te verwarmen. De warmtepomp produceert tegelijk koude, die in de bodem wordt opgeslagen, om de kas in de zomer te koelen.

Er zijn grote investeringen nodig voor de implementatie van warmtepomp, aquifers en warmtewisselaars. Daarom zijn semi-gesloten kassen alleen rendabel als koeling strikt noodzakelijk is of als de productopbrengst veel hoger wordt dankzij koeling. Het blijkt vooral interessant voor phalaenopsis en een aantal bolbloemen. Uit de studie De Perfecte Roos blijkt dat koeling ook mogelijk is voor roos.

Warmte koude opslag (WKO)

Warmte Koude Opslag (WKO) is meestal onderdeel van een semi-gesloten kas. Binnen Kas als Energiebron is een gebruikersgroep WKO actief met ondernemers, die kennis uitwisselen over hun installatie. In de glastuinbouw is veel onderzoek verricht naar WKO-installaties. In de nieuwe AMvB Bodemenergie is de regelgeving voor WKO aangescherpt.

Momenteel vindt een experiment plaats om water met een hogere temperatuur op te slaan dan dat nu wettelijk mogelijk is. Meer hierover leest u in het project Meer energie in aquifers. Deze systemen kunnen energetisch gunstiger zijn, zo blijkt uit het project Efficiency hogere temperatuuropslag in de bodem.

Kijk voor meer informatie over WKO op www.bodemenergienl.nl en de website van Rijkswaterstaat.

Daglichtkas

De Daglichtkas kan via een speciale kasdekconstructie overtollig zonlicht via lenzen concentreren en opvangen op een zonnecollector. Dit zonlicht wordt omgezet in warmte en/of elektriciteit. Omzetting in zonnewarmte is momenteel economisch aantrekkelijker door de lagere investering.

In deze kas is het groeiklimaat ideaal voor de teelt van tropische potplanten. Het overtollig zonlicht wordt opgevangen, waardoor schade aan de planten wordt voorkomen. Daarnaast wordt het zonlicht ook diffuus gemaakt, waardoor het gewas meer licht kan benutten. Ook wordt de luchtvochtigheid geoptimaliseerd bij minimale luchting.

Bij phalaenopsiskwekerij Ter Laak Orchids staat een Daglichtkas.