Strategische verkenning zonnewarmte

Beschrijving

In het jaarplan 2011 van Kas als Energiebron zijn de verwachtingen ten aanzien van de bijdrage van semi gesloten kassen aan het invullen van de duurzame energie behoefte in de glastuinbouw bijgesteld. In deze studie worden alle mogelijkheden voor benutting van zonne-energie op een rij gezet en beoordeeld. Het gaat zowel om zonne-energie in de kas als de directe omgeving.

Resultaten

Binnen de tuinbouw staat zonlicht voor plantengroei in competitie met zonlicht voor de opwekking van duurzame energie. Duurzame energie kan alleen uit overtollig zonlicht of uit de restproducten van de energie uit dit zonlicht plaatsvinden, nadat het door de plant voor de groei is gebruikt. Een aantal concrete casussen op bedrijfsniveau zijn berekend.

Samenvattend kan worden gesteld dat het met de huidige technologieën mogelijk is om de behoefte van de glastuinbouwsector aan warmte voor ongeveer 50% te dekken uit zonne-energie. Daarnaast is het technisch goed mogelijk om 25% van de huidige behoefte aan elektriciteit te dekken uit zonne-energie.

Economisch gezien zijn de terugverdientijden voor deze opties veel te lang. Daarnaast stijgt de elektriciteitsvraag van glastuinbouwbedrijven in de toekomst verder, zodat een dekking van 50% in de toekomst maximaal haalbaar lijkt. Ook wordt rekening gehouden met een hoger rendement van toekomstige technieken. Deze getallen gelden op sectorniveau.

Projectnummer 14303
Startdatum 01-05-11
Einddatum 31-12-11
Afgerond Ja
Budget €107.801
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten