Onderzoek naar mogelijkheden waterstof in de glastuinbouw

De glastuinbouw beleeft momenteel uitdagende tijden, met name op gebied van energie. Dat weerhoudt Glastuinbouw Nederland, telers, toeleveranciers en onderzoekers niet om de mogelijkheden in de energietransitie te blijven onderzoeken. Bijvoorbeeld op gebied van waterstof.

Samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn de energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland momenteel bezig met het inventariseren van de bestaande en toekomstige initiatieven op het gebied van waterstof. Het is de bedoeling om deze initiatieven met telers te bespreken tijdens een bijeenkomst over de kansen van waterstof in de tuinbouw. Daarin wordt ook bekeken of er extra subsidiemogelijkheden zijn voor dergelijke projecten.

Aanmelden en meer informatie
Telers, leveranciers en geïnteresseerde pioniers op dit gebied worden van harte uitgenodigd om hun ideeën op voorhand te delen. De realistische ideeën worden tijdens een bijeenkomst besproken met geïnteresseerde telers. Telers worden hierbij uitgenodigd voor deze bijeenkomst, georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U en BlueTerra op dinsdagmiddag 6 september. Locatie is La Place De Meern en de middag duurt van 13.00 tot 15.00 uur.
Voor vragen of het delen van suggesties kan contact worden opgenomen met de energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland, Robert Solleveld rsolleveld@glastuinbouwnederland.nl , telefoon 06 391 110 70 of Alexander Formsma aformsma@glastuinbouwnederland.nl , telefoon 06 515 669 06. Telers kunnen zich aanmelden via de agenda op de website van Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws zonne-energie