Duurzame teeltsystemen met LEDs

Beschrijving

Doel:

Opstellen van (goede) basisspectra voor LED licht als aanvulling op het zonlicht onder omstandigheden met weinig natuurlijk licht voor gewasgezondheid en teelt van aubergine, tomaat en chrysant.

Toelichting:

Om de ontwikkeling naar duurzame en klimaatneutrale teeltsystemen voor all-electric glastuinbouw te kunnen combineren met belichting wordt veel verwacht van efficiëntere belichtingssystemen zoals LEDs. LED biedt energetisch voordelen en geeft uiteindelijk ruimte voor toepassing van dynamische lichtrecepten, waarbij lichtintensiteit en lichtkleur gedurende de dag en gedurende de teelt naar behoefte van het gewas te variëren is. Er is nog maar zeer beperkte kennis over hoe verschillende lichtspectra op de meest efficiënte manier in de teelt gebruikt kunnen worden. Hierbij geldt zowel dat de effecten van spectrum op het gewas nog maar beperkt bekend zijn, maar ook dat er nog heel erg weinig bekend is over welke rol het lichtspectrum speelt in het beheersen van ziekten en plagen in het gewas. In dit project wordt een geïntegreerde  benadering gekozen waarbij effecten van dynamische lichtspectra op gewas-groei en –productie, op plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen, en op natuurlijke vijanden onderzocht worden, waarbij ook gekeken wordt naar de onderliggende fysiologische en genetische processen. In eerste instantie wordt er gewerkt met effecten van lichtspectra die gedurende de dag constant zijn. In verschillende werkpakketten van dit project wordt de kennis die in voorgaande projecten of in eerdere werkpakketten is opgedaan, uitgebreid naar de toepassing van dynamische lichtrecepten.

Aanpak:

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het IDC LED die uitgerust is met de nieuwste generatie dynamische LED modules, met vier kanalen (blauw, wit, rood en verrood licht), waarmee in de intensiteit en het spectrum van het licht continu geregeld kan worden.

In dit project wordt een reeks experimenten uitgevoerd, waarmee de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

  1. Wat is het meest geschikte lichtspectrum voor aubergine? (werkpakket 1)
  2. In hoeverre is het nodig of gewenst om op verschillende momenten van de dag verschillende spectra te gebruiken (dynamische lichtspectra)? (werkpakket 2)
  3. Wat zijn de effecten van de in WP 1 toegepaste LED spectra voor de plantweerbaarheid tegen een reeks belangrijke ziekten en plagen? En is dit effect afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het gewas? (Werkpakket 3A)
  4. Wat zijn de mogelijkheden voor het verbeteren van de plantweerbaarheid van tomaat, aubergine en chrysant? (Werkpakket 3B)
  5. Wat is zijn de directe effect van LED spectrum op de populatieopbouw en zoekactiviteit van biologische bestrijders? (Werkpakket 4)
  6. Hoe werkt licht op de plantprocessen die ten grondslag liggen aan gewasgroei en ontwikkeling en aan de weerbaarheid tegen verschillende soorten ziekten en plagen, en is dit snel te meten? (werkpakket 5)
  7. Wat is het meest geschikte (dynamische) spectrum voor een duurzaam teeltsysteem voor chrysant? (werkpakket 6)
Projectnummer 20125
Startdatum 01-07-19
Einddatum 31-03-21
Afgerond Nee
Budget €634.205
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten