Strekking van aardbei onder LED

Beschrijving

Doel:

Het vinden van stuurmogelijkheden in het spectrum en andere teeltomstandigheden om de strekking van aardbei te blijven stimuleren, ook in periodes met weinig buitenlicht waar de assimilatie belichting dominant is. Dit moet telers handvatten geven over te stappen op led belichting.

Aanpak:

Om in de toekomst jaarrond en duurzaam aardbeien te produceren zal er toegewerkt moeten worden naar jaarrond vlakke productie van december tot begin april met goede kwaliteit. Daarbij zal overgestapt worden van de junidragers naar de zogenoemde doordragers (verse stek). In de huidige proef is er al een grote stap gezet in de kennisontwikkeling richting een jaarrond vlakke productie. Het juiste moment van planten leek belangrijker dan het geven van een koude behandeling. De belangrijkste vraag die echter nog beantwoord moet worden is hoe het te realiseren is dat een aardbei bij omstandigheden waar de LED assimilatie belichting dominant is blijft strekken? De hypothese is dat dit komt door te weinig verrood in het spectrum, een verkeerde samenstelling van het lichtspectrum in de andere kleuren en/of een verkeerde samenstelling van het spectrum aan het einde van de dag. Het begrijpen van dit proces is van belang om zowel teelt technisch de laatste stappen te zetten richting jaarrond productie maar ook juist energetisch. In dit project zal enerzijds een duidelijk kader geschetst worden van gewasresponse in de huidige teeltsystemen en zal daarnaast gericht onderzoek uitgevoerd worden naar de invloed van lichtspectrum op de strekking van een verse aardbeien stek. Dit gebeurt in twee fasen:

Opstellen kader optimale Doordragerteelt

Uit de huidige proeven die gedaan worden rond spectrum blijkt dat de effecten van spectrum op het gewas complex zijn en dat planten daar individueel anders op reageren. Door kennis over de ontwikkeling van verschillende rassen en planttypen in verschillende teeltsystemen samen te brengen, en onderzoek te doen naar resultaten van eerdere spectrum proeven in aardbei, maar ook in andere gewassen (afstemming WUR) wordt een conceptueel kader opgesteld waaruit de verschillende factoren die de ontwikkeling van het gewas beïnvloeden worden samengevoegd. Het conceptuele kader moet nieuwe inzichten geven over hoe de verschillende omgevingsfactoren de gewasontwikkeling van aardbei beïnvloeden.   

Aanpak onderzoekklimaatcellen:

In twee klimaatcellen worden  8 verschillende spectra in daglichtloze omstandigheden getoetst. In beide cellen zijn de omstandigheden (temperatuur, rv, CO2, daglengte) gelijk. De spectra die worden getoetst zijn gebaseerd op de gewasontwikkelingen die zijn waargenomen in de teelt van Juni dragers en doordragers onder LED. Daarbij wordt gevarieerd met de toepassing van verrood in intensiteit en moment (einde dag) en de toepassing van een breedbandspectrum. Er worden twee rassen getest. De teelt duurt 10 weken waarin de daglengte op 14 uur gehouden wordt met een licht intensiteit van 200 µmol/m2/s.  Na 10 weken worden alle bladeren aan de planten verwijderd en wordt per blad de lengte, het vers gewicht en de LAI bepaald.

Het project wordt mede gefinancierd door Signify (3.000,-)

Projectnummer 20119
Startdatum 01-04-19
Einddatum 31-08-19
Afgerond Nee
Budget €25.480
Uitvoerder Delphy

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer