Worteldruk en Het Nieuwe Telen

Beschrijving

Doel:

  • Kennis over worteldruk uit onderzoek en literatuur beschikbaar maken voor en vertalen naar toepassing in de praktijk bij het voorkomen schades in gewassen die gerelateerd zijn aan worteldruk.
  • Verkleinen van schade risico’s in de praktijk bij (verkeerde) toepassing van HNT waarbij door lage verdamping hoge worteldruk ontstaat.

Er wordt begonnen met een literatuur onderzoek over worteldruk. Hier wordt met name gezocht naar de relatie met kwaliteitsaspecten van blad of bloem. Vervolgens wordt bij teeltadviseurs geïnventariseerd wat de ervaringen zijn in de praktijk t.a.v. kwaliteitsaspecten die gekoppeld worden aan overmatige worteldruk en de omstandigheden waaronder deze optreden. Als derde worden alle fysische en fysiologische processen rond worteldruk beschreven met als doel na te gaan of de worteldruk modelmatig beschreven kan worden.

In een workshop aan het einde van het project worden de resultaten met telers en teeltadviseurs besproken. Hier moet tevens duidelijk worden welke oplossingsrichtingen voor problemen met overmatige worteldruk het beste zijn.

Projectnummer 20116
Startdatum 01-07-19
Einddatum 31-12-19
Afgerond Nee
Budget €33.100
Uitvoerder Wageningen University & Research

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer