Perfecte roos: Balans en integratie

Beschrijving

Doel:

Demonstratieproject naar een Perfecte Roos onder LED met aandacht voor de CO₂ dosering en gewasbescherming gericht op meeldauw beheersing.

Toelichting:

De zoektocht naar een Perfecte Roos die duurzaam en klimaatneutraal wordt geteeld is nu een aantal jaren onderweg. In de loop van de tijd zijn belangrijke stappen gezet en is veel kennis ontwikkeld. Zo is duidelijk dat koeling in de zomer kwaliteitswinst kan opleveren en bijdraagt aan energiezuinigheid. Dit laatste door warmte oogst in de zomer, die via lange termijn opslag en warmtepomp kan worden gebruikt voor verwarming in de winter. Hoewel de kwaliteit van de rozen met name in de winter goed is, verloopt de teelt nog niet optimaal. Na de ombouw begin 2018 volgde een zomer waarin het zich ontwikkelende gewas onvoldoende verdampte en de temperatuur in de afdeling te hoog opliep. Dit in combinatie met de gevolgde knipstrategie had gevolgen voor de gewasontwikkeling bij Red Naomi die niet in balans kwam, de lichtbenutting daalde daarbij tot onder de 2 gr/mol.  Avalanche daarentegen groeit goed en lijkt een betere houdbaarheid te hebben dan de huidige praktijk. Vooral de lage lichtbenutting in het najaar/winter 2018 is voor telers een belemmering om voor LED belichting te kiezen, ondanks de gunstige LBE in eerdere jaren. Belangrijke verbeterpunten zijn de overgang van dag naar nacht, CO2 dosering, minder koelen voor een betere balans in de aquifer en meeldauw blijft een aandachtspunt.

Het project is een voortzetting van de teelt op 1000 m2 met jaarrond een perfecte roos door de combinatie van LED (260 μmol.m⁻².s⁻¹ ) en koeling. De houdbaarheid van Avalanche in de winter blijft daarbij boven de 10 dagen en de lichtbenutting voor Red Naomi blijft boven de 2 gr/mol blijft, met behoudt van kwaliteit.

Aanpak:

WP 1. Teeltplan opzet en monitoring

Op basis van alle leerpunten van de afgelopen jaren met roos wordt een teeltplan uitgewerkt waarin aandacht is voor de belichtingsstrategie, de temperatuur die daarbij hoort, de CO₂ dosering en de methode van knippen voor Red Naomi!.  In de belichtingsstrategie zal mede op basis van literatuur worden gekeken naar het juiste moment van overgang van dag naar nacht situatie.  De CO₂ dosering wordt gelimiteerd tot 800 ppm met een afbouw van de doseercapaciteit van 250 kg/ha/uur naar 150 kg/ha/uur als de luchtramen meer dan 15% open staan. Op jaar basis wordt de hoeveelheid CO2 gehalveerd van 100 kg/ha naar 50 kg/ha.

De warmtebalans van de aquifer zal worden meegenomen in de toepassing van verwarming.  In het lopende onderzoek wordt meer buiswarmte gebruikt om onderin het gewas voldoende warmte te brengen en de luchtvochtigheid rond de 85-90% te houden.

WP 2. Volgen van de teelt

Van de teelt worden alle relevante aspecten geregistreerd. Metingen van oogst per bed in stuks en kg. Wekelijks worden 30 representatieve takken gemeten om knopgrootte en knopgewicht, bladgewicht en bladaantal, steelgewicht te meten. De metingen betreffen zowel vers- als drooggewicht, uitloopsnelheid en uitgroeiduur.  De geoogste rozen worden centraal op een sorteermachine verwerkt om de kwaliteit in taklengte, gewicht, oogstrijpheid e.d. te bepalen. Houdbaarheid wordt 2 wekelijks getoetst in vergelijking met bloemen van een teler.

WP 3. Meting gewastemperatuur en analyse gewas groei.

Middels Infrarood meters wordt de gewas en knoptemperatuur op meerdere plekken en hoogtes in het gewas gevolgd en hierbij behorende omgevingstemperatuur.

WP 4. Monitoring meeldauw

De doelstelling van dit werkpakket is de vermindering van de meeldauw aantasting door een integraal beheersplan middels sturing klimaat en plant. Dit door toepassing van een moleculaire methode om meeldauw sporen te identificeren en te kwantificeren om zo meeldauw beheersmaatregelen op hun effectiviteit te toetsen. Dit betreft maatregelen als beheersing RV, bladsnoei, plasmawater en UV-C en toepassing van nutriënten en elicitor behandelingen

WP 5. Kennisoverdracht en communicatie

De gewascoöperatie roos investeert  € 55.000,- in dit project.

Projectnummer 20128
Startdatum 01-07-19
Einddatum 30-11-20
Afgerond Nee
Budget €491.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Meer onderzoeken en projecten