Bloemvorm is essentieel voor perfecte roos

Arie de Gelder (Wageningen University & Research)

Tussen Valentijnsdag en het carnavalsweekend in was het vrijdag 21 februari tijd om de balans op te maken voor de rozen in het onderzoek naar een perfecte roos onder LED belichting. Omdat het gewas voor dit onderzoek al bijna zeven jaar oud is kon een vergelijking gemaakt worden tussen de prestaties van de afgelopen drie jaren dat er onder LED is geteeld.

De kwaliteit van de Red Naomi is daarbij de laatste winter duidelijk het beste van de drie jaren, al is de lichtbenutting iets minder dan in 2017. De knopgrootte van Red Naomi is duidelijk toegenomen en de vorm van de bloem wordt positief gewaardeerd. Voor Avalanche kan de vergelijking over meerdere jaren niet worden gemaakt, omdat dit gewas nog geen twee jaar oud is en de winter 2018-2019 een relatief jong gewas betrof. Wat bij Avalanche opvalt is dat de knop aan de kleine kant blijft, vast in elkaar zit en spits is. Iets wat in november ook al werd opgemerkt. In combinatie met het wat ‘flapperig’ loskomen van de buitenste kroonbladeren is de waardering voor de bloem matig.

Beschikbare licht
De taklengte en het takgewicht bij beide cultivars heeft een dip gekend in de periode eind december/begin januari, omdat in november er een te hoge etmaaltemperatuur is gerealiseerd in verhouding tot het beschikbare licht. Voor Valentijnsdag was dit gelukkig weer hersteld.
Het afgelopen jaar is er gemiddeld minder met de OPAC’s verwarmd en meer met de buizen. Er is meer warmte gebruikt dan in 2017 en 2018, maar nog steeds minder dan aan energie is verzameld tijdens het koelen. De hoeveelheid gebruikte CO₂ is sterk afhankelijk van het niveau waarop wordt gedoseerd. Als gestreefd wordt naar 1200 ppm is het verbruik door de hogere lek verliezen duidelijk veel hoger dan bij een streefniveau van 1000 ppm.

Houdbaarheid
Over de gewasgezondheid konden de telers tevreden zijn. Er is weinig meeldauw aanwezig zodat de spuitfrequentie kon worden verlaagd tot eens per zeven dagen. Van de plagen was spint het duidelijkst aanwezig, maar dit kan goed worden bestreden. De houdbaarheid van de rozen is voldoende. In de winter altijd wel korter dan in de zomer, maar echt korte houdbaarheid kwam niet voor.

Meer nieuws