Met kennis in je kas betere lichtbenutting in je kas

Licht is een cruciale productiefactor in de glastuinbouw. En met de opkomst van belichting is het mogelijk om jaarrond met een goede kwaliteit te produceren. De afgelopen jaren is veel kennis ontwikkeld rondom nieuwe kasdekmaterialen, hoe belichting efficiënt in te zetten en kennis rondom de toepassing van LED-belichting. Het doen van onderzoek is daarbij onmisbaar om deze kennis te ontwikkelen.

Het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken heeft de afgelopen jaren daarbij een belangrijke bijdrage aan geleverd door financiering en sturing van het onderzoek naar deze onderwerpen, waarbij er sommige door de praktijk toegepast wordt.  Denk daarbij aan de toepassing van diffuus glas, de daglichtkas en kennis hoe belichting efficiënter in te zetten. Zo is uit onderzoek aangetoond dat er bij phalaenopsis en lelie het mogelijk is om 30% te besparen op elektriciteit voor belichting zonder in te leveren op de productie. Ook wordt volop gewerkt aan nieuwe kennis en technieken zoals toepassing van gelijkspanning, led belichting, (onderdelen van) de Winterlichtkas. Hieronder een greep uit de lopende en recent afgeronde onderzoek die (mede)gedaan zijn vanuit Kas als Energiebron

Ondernemerspeiling
De reserves binnen het programma Kas als Energiebron, maar ook die van Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof raken echter dit jaar op. Voor de voortgang van deze programma’s zijn vanaf 2018 nieuwe financiële middelen nodig. Doen we dat niet, dan neemt de ontwikkeling van nieuwe technieken en teeltkennis sterk af en kunnen wij ook geen beroep meer doen op extra subsidie mogelijkheid van de overheid voor strategisch onderzoek. De kennisstroom valt dan droog. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijven en ons maatschappelijk draagvlak. Voor vooruitgang is onderzoek belangrijk. Onderzoek dat ondernemers steunen en waaraan zij willen meebetalen. Daarom peilt LTO Glaskracht Nederland van 5 t/m 19 mei 2017 uw mening rondom dit onderwerp. Kijk hier voor meer informatie.

Een greep uit de lopende en recente projecten van Kas als Energiebron rondom licht:

Algemeen

Gewasgericht

Meer nieuws