Energiemonitor glastuinbouw 2014-2017

Beschrijving

Doel van dit project is de monitoring van energie in de glastuinbouw door middel van energie efficiency, CO2 emissie, duurzame energie en achterliggende ontwikkelingen en verklaringen. Meerjarig project voor de boekjaren 2014 t/m 2017.

Resultaten

Jaarlijks verschijnt ca. oktober de Energiemonitor Glastuinbouw. Daarin worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar gegeven en van de jaren daarvoor de definitieve cijfers.

Deze rapportages zullen jaarlijks aan dit projectrecord worden toegevoegd.

Bekijk hier de rapportages t/m 2013.

Projectnummer E15009
Startdatum 01-03-15
Einddatum 31-12-18
Afgerond Ja
Budget €150.000 (per jaar; 50-50 sector - EZ)
Uitvoerder Wageningen Economic Research (voorheen LEI)
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte