Ondersteuning KaE 2024 WKK / Bio-energie / waterstof

Beschrijving

Doel:
Dit project heeft de volgende doelen: ondersteuning bij WKK, Bio-energie en waterstof ten behoeve van investeringsbeslissingen van ondernemers en beleidsontwikkeling. Dit gebeurt door:

  • Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK
  • Beleidsondersteuning ten aanzien van o.a. vergroening WKK, methaanslip, energiebelasting, netcongestie en stikstofdossier
  • Beleidsondersteuning met betrekking tot bio-energie t.a.v. publieke opinie, input regelgeving en SDE++, prijscap en mogelijk nieuwe technische ontwikkelingen
  • Ondersteuning ten aanzien van waterstof: klankbordgroep waterstof, toetsen, klankborden, aanjagen nieuwe initiatieven, afstemming overheid

Projectbeschrijving:
WKK:

  • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor 
  • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen
  • Beleidsondersteuning positie wkk in energiesysteem; vergroening WKK, methaanslip, energiebelasting, netcongestie, stikstofdossier, impact nieuwe regering, ad-hoc vragen
  • Whitepaper fossielvrije WKK

Bio-energie:
Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL m.b.t. publieke opinie, algemene beleidsondersteuning en afstemming met bio-energie tuinders, SDE++ ondersteuning, nieuwe projecten en levensduurverlenging en correctiebedrag methodiek in de SDE.

Waterstof:
Het ontwikkelen van waterstof als strategische optie voor de glastuinbouw vraagt ondanks de lange zichttermijn nu al om inzet en actie. Naar verwachting wordt waterstof pas na 2030 relevant voor de glastuinbouw. Het waterstofveld beweegt zich echter snel en er zijn veel technologische ontwikkelingen. Ondersteuning zal plaatsvinden door begeleiding ondernemersgroep waterstof, toetsing initiatieven, afstemmingsoverleg overheid, aanjagen projecten, beantwoorden losse vragen, kennisoverdracht.

Projectnummer E24001
Startdatum 01-04-24
Einddatum 31-05-25
Afgerond Nee
Budget €94.400,-
Uitvoerder Blue Terra

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte