LEI: CO2 emissie glastuinbouw blijft op koers naar doel

De CO2-emissie van de glastuinbouw blijft op koers naar het doel van 2020. Dat blijkt uit de energiemonitor 2015 van Wageningen Economic Research (voorheen LEI). De CO2-emissie 2015 is gelijk aan 2014 na een sterke daling in de periode 2010-2014. Het aandeel duurzame energie nam met ruim 20% toe.

De mooie prestatie van 2014 wordt hiermee bestendigd. In de Energiemonitor worden de achterliggende trends daarbij in beeld gebracht. Krimp van areaal en dalende stroomverkoop uit de WKK zijn belangrijke factoren. Maar ook de toename van de inzet van duurzame energie en het positieve saldo van besparing en intensivering zijn gunstige ontwikkelingen. De toename in het elektriciteitsgebruik voor belichting wordt meer dan gecompenseerd door de afname in het warmtegebruik.

Besparing en verduurzaming wordt gevoed vanuit kennis- en techniekontwikkeling in het programma Kas als Energiebron, dat dit jaar het 10-jarig lustrum vierde. De aanpak vanuit ambitieuze maar realistische doelen samen met ondernemers en kennisinstellingen werpt zijn vruchten af. Volhouden loont. De ontwikkelde kennis vindt zijn weg naar de praktijk en dat zorgt mede voor de structureel dalende trend in het energieverbruik van de sector. Recent verscheen de Nationale Energie Verkenning (NEV 2015) waarin bleek dat de glastuinbouw als een van de weinige sectoren in Nederland de energiedoelen voor 2020 al in beeld heeft.

Bekijk de Energiemonitor 2015, het persbericht van Wageningen Economic Research en een toelichtende infographic.

De Energiemonitor wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws