WECR: Daling CO2 emissie glastuinbouw zet door

De CO2-emissie van de glastuinbouw is weer verder gedaald en komt voor 2016 uit op 5,6 Mton. De sector is nog 1 Mton van onlangs aangepaste doel voor 2020 verwijderd, maar ligt uitstekend op koers om dat te halen. Het WECR laat zien dat de glastuinbouw flink voor loopt op de landelijke ontwikkeling ven de CO2 emissie. Uit de Energiemonitor glastuinbouw 2016 blijkt ook dat het aandeel energiebesparing in de emissiereductie verder is toegenomen, evenals de inzet van duurzame energie. Dat zijn mooie berichten, zo aan de start van de Week van de Duurzaamheid.

De CO2-emissie 2016 is 0,2 Mton gedaald t.o.v. 2015 en daarmee zet de dalende trend vanaf 2010 door.  Onlangs was er het bericht dat de CO2 emissie van Nederland in 2016 weer iets was gestegen. En gerekend vanaf 1990 presteert de glastuinbouw 27% beter dan Nederland als geheel. Energiebesparing is met 30% een belangrijke factor in de dalende emissie. Op het gebied van duurzame energie ligt de sector met 5,5% iets achter op het landelijke, maar dat is een kwestie van tijd want het jaarlijkse groeitempo ligt hoger. Aardwarmte is met 50% de grootste duurzame energiebron in de glastuinbouw. Er zijn inmiddels 15 bronnen in bedrijf en nog een aantal in ontwikkeling.

Dit zijn prima rapportcijfers waar de glastuinbouw trots op mag zijn. Besparing en verduurzaming wordt al meer dan 10 jaar gevoed vanuit kennis- en techniekontwikkeling in het programma Kas als Energiebron. De consistente sectorspecifieke aanpak samen met ondernemers, overheid en kennisinstellingen werpt zijn vruchten af. De ontwikkelde kennis wordt door de ondernemers toegepast en dat zorgt voor de structureel dalende trend in het energieverbruik en CO2 emissie van de sector. De glastuinbouw zal de komende jaren deze weg vervolgen en stevig blijven inzetten op de transitie naar klimaatneutraal.

In de Energiemonitor rapporteert het WECR (voorheen LEI) de ontwikkeling van CO2 emissie, energie-efficiëntie en duurzame energie al vanaf 1990 en worden bovendien de achterliggende trends in beeld gebracht. Krimp van areaal dalende stroomverkoop uit de WKK zijn belangrijke factoren, maar dus ook energiebesparing en duurzame energie.

Bekijk de Energiemonitor 2016 en het persbericht van Wageningen Economic Research en een toelichtende infographic.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

De Energiemonitor wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma voor energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer nieuws