Ondersteuning KaE 2023 WKK / Bio-energie

Beschrijving

Doel:
Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling door:

  • Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK vermogen t.b.v. de energiemonitor WEcR
  • Beleidsondersteuning t.a.v. discussie methaanslip, energiebelasting, energiebesparingsplicht, CO2 sectorsysteem, stikstofdossier.

Kennis m.b.t. bio-energie delen in gebruikersnetwerk (CO2 afvangst); beleidsondersteuning m.b.t. regelgeving en SDE++, prijscap, verkenning aanhaken initiatieven benutting en verwerking laagwaardige biomassa (torrefractie i.c.m. vergassing).

Projectbeschrijving:
Voortzetting langjarige aanpak, ontstaan vanuit kennisbehoefte voor WKK en bio-energie t.b.v. beleid en implementatie.

Projectopzet: Voor WKK (47 dagen; is 5 meer dan vorig jaar):

  • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor (6 dagen net als vorig jaar)
  • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen (21; 3 dagen meer als vorig jaar)
  • Beleidsondersteuning positie wkk in energiesysteem; discussie methaanslip, energiebelasting, energiebesparingsplicht, CO2 sectorsysteem, stikstofdossier,  ad-hoc vragen (20 dagen; 8 extra t.o.v. vorig jaar)

Voor Bio-energie (9 dagen; is 17 minder dan vorig jaar):

  • Bijeenkomst studiegroep bio-energie (CO2 hergebruik);
  • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis, beeldvorming rond biomassa, emissienormen

Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL m.b.t. SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE, prijscap, verkenning aanhaken initiatieven benutting en verwerking laagwaardige biomassa (torrefractie i.c.m. vergassing).

Projectnummer E23002
Startdatum 01-04-23
Einddatum 30-04-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Blue Terra
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte