onderzoeken en projecten

Potentie van PCM in de glastuinbouw

Lopend

Doel: Bepalen in welke teelt en welk teeltsysteem Phase Change Materials (PCM) het beste aansluit, en welke rol het kan spelen in de fossielvrije glastuinbouw. Projectbeschrijving: Het gebruik van Phase Changing Materials (PCM) is nog…

Lees meer

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in paprika en chrysant. Dit project levert voor telers kennis en mogelijkheden op hoe…

Lees meer

Ondersteuning KaE 2022 WKK / Bio-energie

Lopend

Doel: Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling. Door: Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK-vermogen t.b.v. de…

Lees meer

Vervolg Horticulture Data Protocol (HDP)

Lopend

Doel: Doelstelling is het ontwikkelen van een standaard dataprotocol voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED-chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer: het Horticulture Data Protocol (HDP). Het protocol is ook bedoeld…

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2023).