onderzoeken en projecten

CO2 uit buitenlucht

Lopend

Doel Dit project moet een goed beeld geven van de haalbaarheid van CO2-afvangst uit buitenlucht en welke beschikbare technieken (en partijen) zich daar het beste voor lenen. Dit project geeft ook inzicht hoe deze technieken het beste...

Lees meer

Decision Support Tool Energiezuinig teelt (DSTE)

Lopend

Doel: Doelstelling is om bij het groeimodel gerbera een belichtingsmodule te ontwikkelen die realtime de efficiëntie van de belichtingsstrategie en energie-doek inzichtelijk te maken en zo de elektriciteitsinput te minimaliseren. Het op te...

Lees meer

Efficiënte jaarrond bramenteelt onder LED

Lopend

Doel: De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een rendabel teeltsysteem met LED belichting met jaarrond 3 teelten van braam. Met de opgedane kennis kunnen adviezen richting de praktijk gedaan worden voor een duurzame teeltstrategie...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2021).