onderzoeken en projecten

Naar een autonome kas

Lopend

Doel: Ontwikkelen van automatisch sturen van de teelt op basis van kennis/meting van gewas, eisen vanuit de markt en eisen vanuit het zo zuinig mogelijk omgaan met inputs, waaronder energie; Specifiek voor energie: sturen op verlaging...

Lees meer

Nieuwe balansen in HNT: hormonen en ecologie

Lopend

Doel:  Kennis verkrijgen over de werking van plantenhormonen en de ecologische balans. Door meer kennis over hormonen en de ecologische balans komt er meer begrip over de werking van de plant samen met zijn omgeving. Hierdoor kan er beter...

Lees meer

Veilig schoonmaken van AR glas

Lopend

Doel: Het doel is om een protocol te ontwikkelen dat moet testen of een reinigingsmiddel veilig, in termen van het niet beschadigen, op glas met een anti-reflectie coating toegepast kan worden en te evalueren of de reinigende werking...

Lees meer

Duurzame Bioteelt inzichtelijk

Lopend

Doel: Ontwikkelen van een uitgewerkt teeltconcept voor de toekomstige duurzame biologische glasteelt. Met de kennis hebben de telers goed zicht op welke opties ze hebben om op energiegebied verder de verduurzamen. Aanpak: De bioteelt...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2019).