onderzoeken en projecten

De perfecte fossielvrij geteelde perkplant

Lopend

Doelstelling Demonstreren van een fossielvrij teeltconcept voor de perkplantenteelt, met halvering van het elektraverbruik ten opzichte van de huidige proef met behoudt van teeltsnelheid en kwaliteit. Projectbeschrijving Het project is een...

Lees meer

De klimaat- en risicobestendige kas: de ETF-onE kas

Lopend

Doel Het ontwerpen en bouwen van een nieuw energiezuinig kassysteem voor zachtfruit op basis van ETFE folie. Deze kas wordt gedemonstreerd met een onbelichte aardbeienteelt waarbij deze fossielvrij is, met een hogere productie en kwaliteit...

Lees meer

Zomerteelt in de Winterlichtkas met gelimiteerd CO2

Lopend

Doel Doel is om aan te tonen dat in een onbelichte hogedraadteelt van komkommer in de winterlichtkas, met een significant lagere input van CO2 dan de praktijk (ongeveer een derde van wat er in praktijk gebruikt wordt), een minstens even...

Lees meer

BEST kan beter met courgette

Lopend

Doel Demonstratie van een teeltconcept van courgette in een voorjaars- en herfstteelt met een lage emissie van CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen met een goede productie en gewas- en productkwaliteit. Dit in een nieuw type kas met...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2021).