onderzoeken en projecten

Veilig en effectief AR glas reinigen; deel 2

Lopend

Doelstelling: Duidelijkheid scheppen over welke middelen en methodes, die op dit moment op de markt zijn, gebruikt kunnen worden om AR glas veilig en effectief schoon te maken. Projectbeschrijving Moderne energiezuinige kassen worden op…

Lees meer

Het kasdek van morgen; vandaag

Lopend

Doelstelling Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard worden is de inschatting. Projectbeschrijving Het ideale kasdek combineert een zeer hoge…

Lees meer

Toekomstbeeld houtig kleinfruit fossielvrij

Afgerond

Doelstelling Er zal een toekomstbeeld worden geschetst voor een duurzame, energiezuinige, fossielvrije en mogelijk CO2-arme teelt van houtig kleinfruit (bramen en frambozen). Projectbeschrijving Evenals bij aardbeien vindt er bij houtig…

Lees meer

Vervolg Demo Kas2030

Lopend

Doelstelling Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera. Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder emissie van…

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2021).