onderzoeken en projecten

Alstroemeria lichtcriteria 2e jaars gewas

Lopend

Doel:  Het vinden van het optimale spectrum voor LED belichting in de alstroemeriateelt, met de hoogst mogelijke producties en behoud / verbetering bladkwaliteit. Toelichting: In een kort en kleinschalig onderzoek zijn eerder 7 spectra...

Lees meer

Uitbreiding KasKiesWijzer

Lopend

Doel: Uitbreiding van een online interactief naslagwerk (KasKiesWijzer) met alle kennis over belichting, vertaling van licht in meerproductie en energiebesparing en onderhoud van de tool. Deze tool is een hulpmiddel bij het nemen van...

Lees meer

Hoe wordt jaarrondproductie van paprika rendabel?

Lopend

Doel Ontwikkelen van een teeltstrategie voor een jaarrond paprikateelt die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Dit vraagt een om LED-belichting, beperkte warmtevraag en een jaarrond hoog...

Lees meer

Een perfecte roos is duurzaam geteeld

Lopend

Doel Beschrijving van en demonstratie van fossielvrije teelt van roos. Met de resultaten en het teeltconcept zouden telers dit in de praktijk toe kunnen passen. Projectbeschrijving Met het huidige project ‘Perfecte roos. Balans en...

Lees meer

LED's: het pad naar de praktijk

Lopend

Doel: Opstellen van een roadmap richting een klimaatneutrale duurzame teelt. In eerste instantie voor voorbeeldgewas tomaat. Dit project moet leiden tot een visie hoe we tot een klimaatneutrale teelt van tomaat kunnen komen, en wat...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2019).