onderzoeken en projecten

Aardbei in balans met verse doordragers

Lopend

Doel: Het doel is om een teeltconcept te ontwikkelingen waarbij een doordragende aardbei in balans wordt geteeld en waarbij een sterke besparing wordt gerealiseerd op warmte, CO2 , chemische gewasbescherming en nutriënten. Met de opgedane...

Lees meer

Uitbreiding Natte schermen en schermgebruik

Lopend

Doel: Ontwikkeling van een meetprotocol/meetapparatuur om de fysische eigenschappen die van invloed zijn op de energiebesparing van schermen op zowel droge als natte schermmonsters te karakteriseren en verbetering van de rekenmodellen...

Lees meer

Energie en ziektebeheersing aardbei

Lopend

Doel: Het opstellen van een optimale klimaatstrategie voor aardbei die energiebesparing, ziektebeheersing en vruchtkwaliteit combineert. De opgedane kennis is praktijkrijp. Aanpak: Er is een direct verband tussen de omstandigheden in de...

Lees meer

Efficiënte jaarrond bramenteelt onder LED

Lopend

Doel: De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een rendabel teeltsysteem met LED belichting met jaarrond 3 teelten van braam. Met de opgedane kennis kunnen adviezen richting de praktijk gedaan worden voor een duurzame teeltstrategie...

Lees meer

Duurzaam sturen met licht

Lopend

Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan voor Hortiscatter waardes (mate van diffusiteit / lichtverstrooiing) tot ca. 50%, omdat materialen met een hogere Hortiscatter niet beschikbaar waren. Modelberekeningen geven aan dat een bredere...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2019).