onderzoeken en projecten

Duurzame teeltsystemen met LEDs

Lopend

Doel: Opstellen van (goede) basisspectra voor LED licht als aanvulling op het zonlicht onder omstandigheden met weinig natuurlijk licht voor gewasgezondheid en teelt van aubergine, tomaat en chrysant. Toelichting: Om de ontwikkeling naar...

Lees meer

Perfecte roos: Balans en integratie

Lopend

Doel: Demonstratieproject naar een Perfecte Roos onder LED met aandacht voor de CO₂ dosering en gewasbescherming gericht op meeldauw beheersing. Toelichting: De zoektocht naar een Perfecte Roos die duurzaam en klimaatneutraal wordt...

Lees meer

Alstroemeria en haar lichtcriteria

Lopend

Doel Het vinden van het optimale spectrum voor LED-belichting in de alstroemeriateelt, met de hoogst mogelijke producties en behoud en/of verbetering van de bladkwaliteit. Telers kunnen met deze kennis de juiste keuze maken ten aanzien...

Lees meer

LED in aardbei binnen bereik

Lopend

Doel Hoofdoelstelling is het telen van een doordrager teelt van aardbei onder LED met voldoende strekking van het gewas en een vlakke productie van 0.5 kg/m2/week. De kennisontwikkeling richt zich op de interactie tussen licht (verrood),...

Lees meer

CO2 benutting uit compostering

Lopend

Doel Deze studie moet een beeld geven of CO2 hergebruik uit compostering van champost zin heeft. Toelichting Glastuinbouwbedrijf BioVerbeek wil een composteringsinstallatie bouwen om champost te composteren en de vrijkomende warmte en...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2019).