onderzoeken en projecten

Worteldruk en Het Nieuwe Telen

Lopend

Doel: Kennis over worteldruk uit onderzoek en literatuur beschikbaar maken voor en vertalen naar toepassing in de praktijk bij het voorkomen schades in gewassen die gerelateerd zijn aan worteldruk. Verkleinen van schade risico’s in de...

Lees meer

Duurzame teeltsystemen met LEDs

Lopend

Doel: Opstellen van (goede) basisspectra voor LED licht als aanvulling op het zonlicht onder omstandigheden met weinig natuurlijk licht voor gewasgezondheid en teelt van aubergine, tomaat en chrysant. Toelichting: Om de ontwikkeling naar...

Lees meer

Perfecte roos: Balans en integratie

Lopend

Doel: Demonstratieproject naar een Perfecte Roos onder LED met aandacht voor de CO₂ dosering en gewasbescherming gericht op meeldauw beheersing. Toelichting: De zoektocht naar een Perfecte Roos die duurzaam en klimaatneutraal wordt...

Lees meer

Jaarrond paprika met LED - vervolg

Lopend

Doel: Ontwikkelen van een teeltstrategie met LED belichting (of een aanzienlijk aandeel LED-belichting) in paprika die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Telers krijgen hierdoor kennis...

Lees meer

Microgolf grondontsmetten

Lopend

Doel: Het bepalen van de haalbaarheid van microgolf ontsmetting als alternatief voor grondstomen door te vergelijken 1. de effectiviteit van ontsmetting aan de hand van modelpathogenen op verschillende diepten en in verschillende gronden...

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2019).