onderzoeken en projecten

Verdamping van fundamenteel tot toegepast

Lopend

Doel: Het reduceren van de energie-input, met behoud van groei en gewas/productkwaliteit door sturing en nauwkeurige controle van de verdamping bij toepassing van systemen zoals actieve ventilatie, hoog-isolerende schermsystemen voor zowel…

Lees meer

Eenvoudige inpasbare energiezuinige ontvochtiging

Lopend

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat ook andere bedrijven van deze techniek gebruik kunnen maken en dat wordt gekeken naar de inpasbaarheid in bestaande kassen. Doel: Ontwikkeling en beproeving van een betaalbare en…

Lees meer

Energiemonitor Glastuinbouw 2022-2024

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende…

Lees meer

Ondersteuning KaE 2023 WKK / Bio-energie

Lopend

Doel: Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling door: Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK vermogen t.b.v. de…

Lees meer

Over onderzoeken en projecten

Kas als Energiebron stimuleert innovaties op kansrijke gebieden. Onderzoek staat hierin centraal. Via deze databank zijn alle onderzoeken, die door Kas als Energiebron in gang zijn gezet, te vinden. Het betreft zowel lopend als afgerond onderzoek. Door gebruik te maken van de filters verfijnt u uw resultaten.

Twee tot drie keer per jaar doet Kas als Energiebron een oproep aan kennispartijen om projectvoorstellen in te dienen. De projecten moeten voortbouwen op reeds ontwikkelde kennis en bijdragen aan de doelen van het programma. Bekijk hier de meest recente call (2024).