Contract management Geothermie

Beschrijving

Houders van vergunningen voor aardwarmte zijn vaak tevens eindgebruiker van de aardwarmte. De opsporing en winning van aardwarmte is voor veel van hen geen ‘core business’. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door (sub)contractors maar de vergunninghouder is hier wel verantwoordelijk en (mede of hoofdelijk) aansprakelijk voor. Gezien de kosten en de risico’s verbonden aan de opsporing en winning van aardwarmte zijn duidelijke afspraken met en tussen de (sub)contractors voor de vergunninghouder van levensbelang. Dit project biedt vergunninghouders een raamwerk voor overall-projectorganisatie en de met de verschillende contractors te sluiten overeenkomsten met als hoofddoel duidelijkheid over ‘wie doet wat wanneer en wie is waarvoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk’.

Resultaten

Het rapport is een leidraad (en lijvig naslagwerk) voor de houders en de uitvoerder van een aardwarmtevergunning bij de inrichting en uitvoering van hun aardwarmteonderneming. Het rapport geeft ook aanbevelingen m.b.t. aanpassing van de mijnbouwwet specifiek voor geothermie.

Het rapport bestaat uit een samenvatting / aanbevelingen en vier delen die als naslagwerk los van elkaar kunnen worden gelezen:

Deel 1 Behandelt de mogelijke organisatiestructuren van een aardwarmteonderneming en de gevolgen hiervan voor de wettelijke rol, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de initiatiefnemers. Werking van de ‘externe wereld’ (de wet) op de ‘interne wereld’ (de contractuele relaties tussen initiatiefnemers en andere betrokken partijen).

Deel 2 Behandelt in een notendop Nederlands overeenkomstenrecht bij uitbesteding opsporings- en winningswerkzaamheden – verwerking ‘externe wereld’ (Mijnbouwwetgeving en wettelijk aansprakelijkheidsrecht) in ‘interne wereld’(contractuele relaties tussen vergunningsuitvoerder en contractors).

Deel 3 Bespreekt enkele typisch operationele overeenkomsten: de verschillende onderdelen en enkele veel voorkomende discussie/geschilpunten.

Deel 4 Geeft een korte introductie van enkele niet-operationele kwesties die spelen bij de opsporing en winning van aardwarmte. 

Projectnummer 20045
Startdatum 01-11-16
Einddatum 01-05-17
Afgerond Ja
Budget €76.450
Uitvoerder Weisenborn Consultancy B.V.
Document

Onderzoek en projecten aardwarmte

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik…

Lees meer