Rapport ‘Aardwarmte Contract Management’ taaie kost, maar belangrijk

Karin Weisenborn

Wie mag en wie móet wat doen bij de uitvoering van een aardwarmteproject? Wat is de rol van de vergunninghouder, de vergunningsuitvoerder en de betreffende aandeelhoudershouders? In hoeverre mogen werkzaamheden onder een aardwarmtevergunning worden uitbesteed aan contractors en wat zijn de mogelijke gevolgen als deze contractors op hun beurt de werkzaamheden uitbesteden? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wie aansprakelijk, volgens de wet en volgens de overeenkomst? En waar moet de vergunningsuitvoerder op letten bij het afsluiten van de operationele overeenkomsten voor met name de aanleg van het boorgat. Deze, en nog veel meer vragen, worden beantwoord in het rapport ‘Aardwarmte Contract Management’.

Het is daarmee een leidraad (en lijvig naslagwerk) voor de houders en de uitvoerder van een aardwarmtevergunning bij de inrichting en uitvoering van hun aardwarmteonderneming.  Het rapport geeft ook aanbevelingen m.b.t. aanpassing van de mijnbouwwet specifiek voor geothermie.

Het rapport bestaat uit vier delen (plus uitgebreide samenvatting):

Deel 1 Behandelt de mogelijke organisatiestructuren van een aardwarmteonderneming en de gevolgen hiervan voor de wettelijke rol, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de initiatiefnemers. Werking van de ‘externe wereld’ (de wet) op de ‘interne wereld’ (de contractuele relaties tussen initiatiefnemers en andere betrokken partijen).

Deel 2 Behandelt in een notendop Nederlands overeenkomstenrecht bij uitbesteding opsporings- en winningswerkzaamheden – verwerking ‘externe wereld’ (Mijnbouwwetgeving en wettelijk aansprakelijkheidsrecht) in ‘interne wereld’(contractuele relaties tussen vergunningsuitvoerder en contractors).

Deel 3 Bespreekt enkele typisch operationele overeenkomsten: de verschillende onderdelen en enkele veel voorkomende discussie/geschilpunten.

Deel 4 Geeft een korte introductie van enkele niet-operationele kwesties die spelen bij de opsporing en winning van aardwarmte.

Het project is uitgevoerd door Weisenborn-Linskaill Associates  en is tot stand gekomen in het kader van de Kennisagenda Aardwarmte van het ministerie van Economische Zaken, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron. Het projectresultaat is op 8 december gepresenteerd op de <link duurzame-energie aardwarmte nieuws>kennisbijeenkomst aardwarmte.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws

In Memoriam Eltje Loman

We hebben het trieste bericht ontvangen dat Eltje Loman op 13 mei is overleden. Hij was de drijvende kracht achter de EG- en MEI-regeling vanuit RVO.…

Lees meer