4 aardwarmteprojecten toegelicht tijdens kennisbijeenkomst Aardwarmte op 8 december

Frank Schoof

Vrijdagmiddag 8 december vond een bijeenkomst plaats van de Kennisagenda Aardwarmte. Vier projecten werden toegelicht:

Optimale keuze bebuizing aardwarmte
Martin van der Hout presenteerde de stand van zaken bij DAGO, de vereniging van geothermische operators, betreffende kennisontwikkeling en standaardisatie en meer specifiek van het Veiligheids- en Gezondheidszorgsysteem. De WoodGroup uit Engeland is bezig om een Asset managementplan te maken, dat hiervoor een belangrijke bouwsteen levert. Lees meer over dit project.

Toepassing van boorgatmetingen bij geothermische projecten (Well logging)
Wouter van Leeuwen (IF Technology) presenteerde een studie die de verschillende boorgatmetingen beschrijft en het belang ervan aangeeft. Met name voor een adequate ‘veldontwikkeling’ zijn diverse logs noodzakelijk. Hij riep op om de projecten niet als stand-alone te bezien, maar als onderdeel van een groter geheel. Lees meer over dit project.

Energetische terugverdientijd
Larissa Gonzalez (Advies in Duurzaamheid) gaf uitleg over de gepresenteerde energetische terugverdientijd van geothermie, dus hoe lang het duurt dat een project netto energie oplevert. Deze bedraagt enkele maanden. Daarnaast gaf zij inzicht in de diverse elementen van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van geothermie. Lees meer over dit project.

Contract management Geothermie
Tot slot presenteerde Karin Weisenborn en Chris Linskaill (WLA) een overzicht van de ins en outs bij de contractvorming bij geothermieprojecten. Onder ander doordat de Mijnbouwwet specifiek eisen stelt aan de (uitvoerend) vergunninghouder die bovendien niet overdraagbaar zijn op aannemers, is een goede kennis van zaken nodig. Een onderwerp waar ook een één- of meerdaagse cursus mee te vullen is. Lees meer over dit project.

Aan de bijeenkomst namen circa 70 personen deel. Een grote opkomst waar Kennisagenda erg blij mee is. Begin 2018 worden nog een of twee bijeenkomsten georganiseerd.

De presentaties vindt u onderaan dit artikel.

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Meer nieuws