Project Smart Materials: ‘Alles kan nog beter’

Het eerste PPS-project ‘Smart Materials for greenhouses’, dat liep van 2017 tot 2020, toonde aan dat de ontwikkeling van nieuwe kasdekmaterialen enorme potentie heeft. Maar ook dat het wel een traject is van de lange adem. Daarom is inmiddels een vervolgproject gestart dat op termijn moet leiden tot nieuwe materialen en toepassingen op gebied van glas, coating en schermen.

Het project is geïnitieerd en wordt gecoördineerd door Wageningen University & Research. In het consortium zijn de grote internationale bedrijven BASF, Fujifilm, Saint-Gobain/Cultilene vertegenwoordigd, maar ook bedrijven uit de tuinbouwsector zoals Ludvig Svensson, Mardenkro, RKW-Hyplastals. Namens de in Hellevoetsluis gevestigde schermenspcialist Ludvig Svensson is Hugo Plaisier nauw betrokken bij het project, dat hij omschrift als interessant en boeiend.

Toepassingsmogelijkheden
“In grote lijnen analyseert het consortium welke materialen er beschikbaar zijn en de potentie hebben voor toepassing in de glastuinbouw. Voor ons gaat het dan bijvoorbeeld om nieuwe folies die we kunnen gebruiken als schermmaterialen. Met onze kennis en expertise kunnen wij beoordelen wat de toepassingsmogelijkheden zijn van nieuwe materialen. De grote producenten die aan tafel zitten, staan immers wat verder af van de glastuinbouw.”, stelt Hugo Plaisier.
De insteek is tweeledig: enerzijds worden de wensen van de sector als leidraad genomen, anderzijds kan het consortium toepassingen bedenken en aandragen waar de sector nog geen weet van heeft. “In beide gevallen is het uitgangspunt dat het moet gaan om een actueel probleem in de glastuinbouw.”

Stappen zetten
Vier keer per jaar komt het consortium bij elkaar voor een dagdeel, of een meerdaagse sessie. Openheid en onderling vertrouwen kenmerken het overleg. “Niet alles wat ter tafel komt, is namelijk rijp om te communiceren. Om de aansluiting met de tuinbouwpraktijk te waarborgen, zit ook Glastuinbouw Nederland aan tafel. Om de aansluiting met de technologiesector te waarborgen is FME partner. De rol van WUR is niet alleen om het project te begeleiden, maar ook om mogelijke nieuwe toepassingen – bijvoorbeeld een nieuwe folie die Svensson heeft toegepast – te testen.”
Hoewel Hugo Plaisier erg enthousiast is over dit project, verwacht hij pas resultaten op de langere termijn. “Dat heeft tijd nodig, waarbij je eerder moet denken aan vijf jaar dan aan twee jaar. Maar dat we stappen kunnen zetten op gebied van hogere lichttransmissie of meer energiebesparing is een feit. Alles kan nog beter, daar zijn wij voortdurend naar op zoek, maar dat geldt ook voor de andere betrokken partijen.”
Het zoeken naar en vinden van nieuwe oplossingen gaat in een denktank als deze sneller dan als bedrijf alleen. “Uiteraard zitten we tussen de bijeenkomsten in niet stil, in tegendeel. Elke sessie werkt als een katalysator voor verdere doorontwikkeling. Het uiteindelijke resultaat hoeft geen revolutie in de glastuinbouw te veroorzaken, maar – zoals gezegd – wel een antwoord bieden op een bestaand probleem of een wenselijke toepassing zijn voor de toekomst.”

Dit programma wordt gefinancierd door de Nederlandse Topsector TKI Tuinbouw en Uitgangsmateriaal.

Meer nieuws