Phalaenopsis lijkt goed te telen onder full-LED belichting

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Het onderzoek ‘Phalaenopsis duurzaam geteeld’ is bijna klaar. In dit onderzoek trachten Plant Lighting en Delphy Improvement Centre op een energie-efficiëntere manier phalaenopsis te telen. Voor een energie-intensieve teelt als phalaenopsis is dat geen overbodige luxe. De gewascoöperatie Potorchidee zet daarom ook sterk in op verduurzaming van de teelt.

Op dit moment worden de laatste metingen verricht aan maar liefst 5.600 phalaenopsisplanten. Bloemtakken, knoppen, lengte, teeltduur, gewicht: een flinke klus. Uit deze metingen moet duidelijk worden wat de duurzame teeltmethode doet met de plantkwaliteit.

Onderzoek aan fysiologie
Even wat achtergrond: De afgelopen jaren heeft Plant Lighting in samenwerking met projectpartners veel onderzoek gedaan aan de fysiologie van CAM-plant phalaenopsis. Effecten van lichtbenutting, CO2, en temperatuur zijn daarbij onderzocht. In het kader van dit project is in klimaatcellen uitgezocht welk kleurenspectrum LED geschikt is voor de afkweekfase van phalaenopsis. Vervolgens is vanaf september 2021 in twee proefkassen van ± 150 m2 phalaenopsis geteeld. In de controlekas volgens de praktijk onder SON-t belichting. En in de demo-kas met zo min mogelijk elektra en warmte, met onder andere dimbare LED-belichting aangestuurd met een PAR sensor op gewasniveau, optimale daglichtbenutting met een PAR-Perfect scherm en geen minimum-buis behalve op gietdagen. Er is gestart met planten in een stadium van veertien weken na oppotten van tien verschillende rassen. In de proef was een opkweekfase van 16 weken (tot week 52), een koelfase van zeven weken, en vervolgens de afkweekfase.

Gegevens analyseren
Aan het einde van de opkweek bleek het plantgewicht gelijk voor de twee proefkassen. Wel hadden de planten in de referentiekas een hoger scheutgewicht, terwijl het wortelgewicht juist hoger was in de demokas met LED. Waarschijnlijk is dit vanwege de iets lagere planttemperatuur gemeten in de demokas. Nu zijn de planten rijp. Op het oog lijken er geen bijzondere verschillen waarneembaar in teeltduur en plantkwaliteit. Dat zou goed nieuws zijn. Maar voordat er stellige conclusies worden getrokken, moeten eerst de gegevens van de 5.600 meetplanten worden geanalyseerd.  Wordt vervolgd.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en door Delphy Improvement Centre en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie potorchidee, Signify en Ludvig Svensson. Sendot en 30MHz hebben fotosynthese-sensoren beschikbaar gesteld.

Meer nieuws