Onderzoek ‘Phalaenopsis richting fossielvrij’ focust op efficiëntere sturing bloemtakuitloop

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Op 19 februari is het onderzoek ‘Phalaenopsis richting fossielvrij: Efficiëntere sturing op bloemtakuitloop’ van start gegaan. De proef wordt uitgevoerd in twee ruime klimaatkamers, uitgerust met zonlichtsimulatie, in het nieuwe onderzoekscentrum van Plant Lighting in Bunnik. Doelstelling is een efficiëntere sturing op bloemtakuitloop. Het aantal bloemtakken is sterk bepalend voor de prijs die een phalaenopsis uiteindelijk oplevert. Als minder belichting en koeling benodigd blijkt, dan bespaart dat ook energie.

Phalaenopsis is in het kader van het streven naar een klimaatneutrale glastuinbouw een belangrijk gewas. Met een areaal van meer dan 200 ha en een teeltduur van bijna een jaar is het een energie-intensieve teelt. In de opkweekfase van een half jaar wordt de kas verwarmd tot 29˚C. Voor bloeiïnductie (19˚C) en de opvolgende afkweekfase (21˚C) is er in de zomer koeling nodig wat eveneens energie kost.
Daar komt nog eens bij dat er aanzienlijke belichtingsniveaus worden gehanteerd. Daarom werken de phalaenopsisbedrijven hard aan verduurzaming. De gewascoöperatie investeert samen met het programma Kas als Energiebron in strategisch onderzoek naar methoden om met minder belichting, koudebehoefte en CO2 te kunnen telen. Met succes tot nu toe.

Onderzoeksvraag
De periode rond mei-juni wordt ervaren als de lastigste periode om voldoende uitloop van bloemtakken te verkrijgen. De ervaring in de praktijk is dat dit niet alleen te maken heeft met onvoldoende koelcapaciteit, maar ook met daglengte. Bij afnemende daglengte naar het najaar toe gaat takuitloop juist weer veel gemakkelijker.
Veredelaar Floricultura en een aantal kwekers hebben eerder ook proeven gedaan met een kortere daglengte, zowel tijdens de koelfase als gedurende de daaraan voorafgaande acht weken opkweek. Juist het verkorten van de daglengte aan het einde van de opkweekfase bleek de ontwikkeling van bloemtakken en uniformiteit te stimuleren. Doordat het een praktijkproef was, waren er ook nog diverse vraagtekens. De nu gestarte proef bij Plant Lighting onder gecontroleerde omstandigheden moet helderheid gaan geven.

Proefopzet
De variëteiten Cambridge, Ferrara, Limelight en Lively worden in twee klimaatkamers geteeld. Na twee weken acclimatiseren wordt de daglengte in de ene klimaatkamer 12 uur en in de andere 16 uur gedurende 8 weken. Daarna wordt 6 weken gekoeld bij 16 uur daglengte. Zes weken is relatief kort, maar dat verscherpt de mogelijke verschillen in bloemtakuitloop. Daarmee wordt aangetoond of een korte koelperiode voldoet. Vervolgens worden de planten afgekweekt en wordt de kwaliteit beoordeeld.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron en de gewascoöperatie Potorchidee.

Meer nieuws