Negen voordelen van een hoge temperatuur

Voor de leergroepen Het Nieuwe Telen is het zomerreces. Met 33°C, buiten wel te verstaan, zittend onder een boom, komt toch de inspiratie boven voor het schrijven van deze weblog. Aanleiding is dat ik in een van de laatste bijeenkomsten gevraagd heb naar de voordelen van het telen bij een hoge temperatuur. De deelnemers kwamen welgeteld tot negen voordelen!

Samengevat komt het er op neer dat je dan zowel de kasbalansen als de plantbalansen beter in de hand hebt en in evenwicht kunt houden. Zolang een verschil tussen het kasklimaat en het buitenklimaat aanwezig is, levert dat voordelen op voor de energiebalans, de vochtbalans en CO2-balans van de kas. En wanneer de assimilatenbalans, water- en energiebalans van de plant minder worden verstoord, levert dat een krachtig en weerbaar gewas op dat onder alle omstandigheden het licht kan omzetten in productie met topkwaliteit.

Leercurve versnellen
Het benutten van al deze voordelen begint wel bij een teeltstrategie die is gericht op het telen bij hoge temperatuur. Dat wil dus zeggen dat een langetermijnplanning voor de teelt hier aan ten grondslag ligt. Wil je meer weten hoe je deze leercurve kunt versnellen? En tot een rendabele duurzame teelt kunt komen? Meld je dan aan voor een cursus Het Nieuwe Telen.
En nog even voor het goede begrip. Dit is geen pleidooi voor een hittegolf, de titel had eigenlijk moeten zijn: negen voordelen van een hoge temperatuurstrategie….

Klik hier voor het geactualiseerde cursusaanbod van Het Nieuwe Telen.

Meer nieuws