Goedkeuring programmaraad KijK voor vier nieuwe onderzoeksprojecten Energie

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft begin maart vier nieuwe energieprojecten goedgekeurd. Daarnaast liggen er zeven onderzoeksvoorstellen bij het ministerie van LNV voor definitief akkoord. Daar wordt op korte termijn uitsluitsel over verwacht.

De programmaraad beoordeelde tijdens de bijeenkomst van begin maart vijf energieprojecten. Onderstaande onderzoeksprojecten zijn goedgekeurd en staan inmiddels vermeld op de website van Kas als Energiebron. Eén energieproject is door de programmaraad van Kennis in je Kas afgewezen en wordt teruggelegd bij de ondernemersgroep Kas als Energiebron.

Veilig en effectief reinigen AR-glas; deel 2
Dit onderzoek moet duidelijkheid scheppen over welke middelen en methodes, die op dit moment op de markt zijn, gebruikt kunnen worden om AR glas veilig en effectief schoon te maken.

Het kasdek van morgen
Doelstelling van dit project is het testen van een coating op glas waarmee een AR coating wordt gecombineerd met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard worden is de inschatting. Voordat het project kan beginnen wordt nog wel goed naar de situatie rondom de octrooien gekeken en de openbaarheid van de kennis.

Fossielvrij (belicht) glastuinbouwbedrijf in 2050
Dit project moet resulteren in een schets van het toekomstbeeld voor een fossielvrij (belicht) en emissieloos glastuinbouwbedrijf. Dit toekomstbeeld moet op hoofdlijnen gekwantificeerd en uitgewerkt zijn voor vier gewassen. De rapportage geeft aan welke stappen nodig zijn om dit toekomst beeld te realiseren.

Gewasgezondheid bij jaarrond productie onder LED
Doelstelling is kennisontwikkeling over de gevolgen van gewasbelichting met LED (lichtintensiteit, daglengte, lichtspectrum en verhouding lamplicht/daglicht) op de ontwikkeling van plaaginsecten en biologische bestrijders. De exacte invulling en keuze van plagen en bestrijders zal in overleg gedaan worden, zodat dit project voldoende gewasoverstijgend is.

Meer nieuws