Het kasdek van morgen; vandaag

Beschrijving

Doelstelling
Het testen van een coating op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard worden is de inschatting.

Projectbeschrijving
Het ideale kasdek combineert een zeer hoge transmissie met een zeer hoge isolatie waarde zodat energieverliezen worden geminimaliseerd. Tot nu toe konden hoge transmissies en isolatie echter niet goed samen worden gerealiseerd: hoe hoger de isolatie, hoe lager de transmissie en vice versa. In een voorgaand onderzoek “Zonder emissie naar hoge transmissie” is een industrieel prototype van helder glas ontwikkeld die een dubbele AR-coating combineert met lage thermische emissiviteit (straalt weinig warmte uit). Simulaties geven een hoger energiebesparingspotentieel aan dan een transparant scherm. Het industriële prototype moet echter worden verfijnd en getest in reële omstandigheden tegen een referentie.

Het project is op te delen in een drietal werkpakketten:

WP1: Selectie van glascoatings en productie glas
Glasproducent AGC produceert batches glas met diverse laagdiktes low-ε en additionele AR coating. WUR meet de optische en thermische eigenschappen van samples uit de diverse batches, voert energieberekeningen uit en selecteert de beste ‘batch’.

WP2: Aanpassen kasafdelingen en kasproef
In twee kasafdelingen van 144 m2 zullen de effecten op klimaat, warmte-, ontvochtigings- en CO2-vraag en daarmee het energiegebruik in beeld worden gebracht door een vergelijking op te zetten met een “standaard” enkelglas kasafdeling met vergelijkbare transmissie en hortiscatter. Beide kassen worden uitgerust met twee beweegbare schermen en een actief ontvochtigingssysteem. Hierin zal een onbelicht tomatengewas worden geteeld. Naast de gebruikelijke metingen t.a.v. energie, klimaat, opbrengst en kwaliteit zal er ook gemeten worden aan de latente warmteterugwinning / condensatie uit de luchtbehandelingskast, CO2 gebruik, glastemperatuur.

WP3: Kennisoverdracht, communicatie en rapportage
Proef wordt begeleidt door een begeleidingscommissie (BCO). Daarnaast zal een aantal korte video’s gemaakt waarin de werking van de low-ε coating wordt uitgelegd en waarin een update over de voortgang wordt gegeven. De effecten van dit glas op het energiegebruik zullen voor een aantal (3) andere teelten (in overleg nader te bepalen) berekend worden om de potentie voor de sector in beeld te brengen.

Projectnummer E21002
Startdatum 01-03-21
Einddatum 31-12-22
Afgerond Nee
Budget €313.775
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer