Digitalisering in de glastuinbouw: werken aan een autonome kas

In de afgelopen tien jaar zijn glastuinbouwbedrijven steeds groter geworden en werd de bedrijfsvoering steeds complexer: telers moeten rekening houden met productie, leveringscontracten, kwaliteit, energiegebruik, gewasgezondheid en water en nutriënten. Daarbij is het ook nog eens lastig om voldoende geschoolde arbeidskrachten te vinden die alle complexe processen in een kas kunnen overzien.

Dat betekent dat het wenselijk is de beslissingen die moeten worden genomen in de teelt op gebied van klimaatregeling, gebruik of levering van energie en gewasbeschermingsmaatregelen te ondersteunen met slimme regelingen op basis van data. 
Wat we uiteindelijk nodig hebben, is een autonome kas. Daarin staat het gewas centraal en wordt de teelt gestuurd op basis van vooraf gestelde doelen. Wat daarvoor nodig is, is goed weten op basis van welke planteigenschappen er moet worden gestuurd. Het selecteren of ontwikkelen van de juiste sensoren om dit te meten en de intelligente algoritmen om de kas autonoom aan te kunnen sturen.

Belang voor de tuinbouw
In het AGROS project ‘Naar een autonome kas’ werken onderzoekers van Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw samen met Stichting Kennis in je Kas (KijK) en andere partners aan deze stappen om uiteindelijk te komen tot een autonome kas. In deze video wordt toegelicht wat ze doen en waarom dit voor de tuinbouw belangrijk is.

Het AGROS project 'Naar een autonome kas' wordt uitgevoerd door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research met steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting Kennis in je Kas, IMEC/One Planet, Gennovation, BASF Vegetable Seeds, Delphy, Cultilene, Greenport West Holland, Roullier, Mechatronix, Signify, Philips, Ridder, Van der Hoeven, Hortilux en 2Grow.

Meer nieuws