AGROS-project: Komkommertelers denken mee over realisatie autonome kas

In de afgelopen jaren is er veel belangstelling voor het ‘autonoom telen’ in de glastuinbouw. De ‘autonomous greenhouse challenges’ van afgelopen twee winters, met komkommer en tomaat, hebben aangetoond dat het mogelijk is een kas op afstand te sturen en daarin efficiënt om te gaan met arbeid en energie, met een goede productie. Momenteel loopt in Bleiswijk de eerste proef van het AGROS project. Over dat project wordt op woensdag 31 maart een online bijeenkomst georganiseerd.

De huidige coronacrises maakt de behoefte aan autonoom telen alleen nog maar groter: er is behoefte aan vers, gezond voedsel, en het feit dat er voldoende arbeid is in de kas is niet meer vanzelfsprekend. Daarom werkt de business unit Glastuinbouw van Wageningen Universiteit & Research nu samen met bedrijfsleven aan de realisatie van de autonome kas in het project AGROS ‘Naar een autonome kas’. “Het uiteindelijke doel van dit project is het sturen van de teelt op teelt op afstand op basis van de stand van het gewas, waarbij plantsensoren een grote rol spelen”, zo meldt Anja Dieleman van WUR.

Algoritmes die autonome kas aansturen
Op dit moment loopt de eerste proef van het AGROS project, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belichte komkommerteelt in de Winterlichtkas. In deze teelt is een groot aantal sensoren geïnstalleerd, die continu metingen doen aan het lichtniveau in het gewas, EC en watergehalte van de mat, wateropname en verdamping via weggoten, sapstroom en stengeldikte, en via camerasystemen aan de ontwikkeling van het gewas. De resultaten van deze sensoren worden gecombineerd om na te gaan welke sensoren het meest geschikt zijn om te gebruiken in de algoritmes die de autonome kas aan moeten sturen.
Bij het ontwikkelen van deze algoritmes is het belangrijk wat telers zelf de grootste uitdagingen vinden in het regelen van hun klimaat. Om hier achter te komen, is een vragenlijst opgesteld, die door Glastuinbouw Nederland naar komkommertelers is gestuurd. “De reacties die we gekregen hebben, helpen om prioriteit aan te brengen in de ontwikkeling van de algoritmes”, verduidelijkt Anja Dieleman.

Bespreken van resultaten
In de online bijeenkomst met komkommertelers willen de onderzoekers de achtergronden van het project toelichten. “We geven een toelichting op de proeven in de Winterlichtkas en de sensordata die daar worden verzameld. En we willen graag de resultaten van de vragenlijst met bespreken met de telers. Dat levert mogelijk nog een nuttige discussie op”, zegt Anja Dieleman tot besluit.

Klik hier voor meer informatie over de online bijeenkomst en de mogelijkheid voor aanmelden.

Meer nieuws