Bijeenkomst zachtfruit Delphy ISFC: aandacht voor klimaat- en schermstrategieën

Bart Jongenelen en Stijn Jochems (Delphy), Ton Habraken (Svensson)

Op het Delphy Innovative Soft Fruit Centre in Horst vond woensdagmiddag 3 november een kennisbijeenkomst plaats. In totaal trok deze bijeenkomst 85 bezoekers. Een mooie mix van telers, adviseurs, bedrijven betrokken bij onderzoek en andere partijen in de zachtfruitsector. De deelnemers kregen onder andere inzicht in een nieuwe klimaatstrategie en in een praktisch toepasbare schermstrategie voor aardbeien.

De bijeenkomst was opgedeeld in twee workshoprondes, waarbij alle bezoekers in groepjes alle infosessies passeerden. In totaal waren er vier groepen en acht workshops, variërend in thema van praktisch toepasbaar tot vooruitstrevend onderzoek, van weerbaar telen tot Het Nieuwe Telen. Vanuit Kas Als Energiebron zijn twee workshops ingevuld.

Ontwikkeling teeltconcept verse doordragers
Stijn Jochems (onderzoeker, Delphy Improvement Centre) en Barry Dorrestijn (adviseur, Delphy zachtfruit) deelden de resultaten en leerpunten van de op het Delphy Improvement Centre lopende proef: “Aardbei in balans met verse doordragers.” Deze proef betreft het ontwikkelen van een fossielarme teeltstrategie met verse doordragers, waarin de aanmaak en het verbruik van suikers in balans zijn. Zo moet het theoretisch mogelijk zijn om een langdurige, vlakke productie te realiseren.
Dit jaar is een nieuwe klimaatstrategie getest en zijn rassen, planttypen en plantdichtheden met elkaar vergeleken. Een manier van telen waarbij de kernwaarden van Het Nieuwe Telen naadloos aansluiten op de vanuit de teelt gestelde doelstellingen. Deze strategie kan zich in potentie op lange termijn doorvertalen naar een jaarrondstrategie met doordragers. Op korte termijn liggen hier kansen voor inpassing na een belichte junidrager teelt.

Schermstrategieën in aardbei
Namens Kas als Energiebron nam Ton Habraken (Expert Kasklimaat bij Svensson) het publiek mee in de mogelijkheden tot het intensiveren van het schermgebruik in aardbei. De nadruk lag op het effect van uitstraling, langgolvig energieverlies aan de omgeving, op kas en aardbeiengewas. Dit werd op een beeldende manier toegelicht. Daarna volgde een toelichting hoe de negatieve effecten van uitstraling op het gewas kunnen worden beperkt en waarom dit van belang is voor het telen van een sterk, gezond en weerbaar aardbeiengewas. Tot slot werden deze inzichten vertaald in een praktisch toepasbare schermstrategie voor aardbeien.

Meer nieuws