Academy chrysant van start: nadruk op LED en ontvochtiging

Twee groepen chrysantentelers zijn in de week van 29 november gestart met een vervolgtraject op de cursus Het Nieuwe Telen. De wens kwam vanuit de landelijke commissie Chrysant. In overleg is een aantal doelen vastgesteld voor dit traject. Het belangrijkste doel is kennis vergroten.

De nadruk ligt met name op kennisvergroting op diverse onderwerpen die te maken hebben met de investeringen die momenteel worden gedaan: LED-belichting (momenteel nog hybridebelichting) en ontvochtigingstechnieken (Airmix, Drygair, ‘slurven’). Met de kennis uit Het Nieuwe Telen kan het gebruik van deze apparatuur worden geoptimaliseerd. Vanuit het project Kas als Energiebron is natuurlijk ook de wens om naar de langere termijn te kijken en uiteindelijk te streven naar een duurzame en fossielvrije teelt.

Vragen uit de praktijk
Ondanks het feit dat veel bedrijven al hebben geïnvesteerd in diverse apparatuur, leven er nog veel vragen. In de praktijk lopen telers en teeltspecialisten toch tegen vragen aan, zoals:

 • Als ik met mijn Airmix-ventilatoren voldoende wil ontvochtigen wordt het te koud in de kas. Hoe kan ik dit beter regelen? Moet ik op RV regelen of op AV? Of zijn ze beide van belang?
 • Ik heb nu de helft van mijn belichting vervangen door LED met rood/blauw. Als ik de tweede helft ga vervangen, welk spectrum is dan de beste keuze?
 • Hoe zorg ik voor voldoende verdamping in de nacht en bij weinig instraling?
 • Als ik meer micromol belichting ga aanleggen, is het dan altijd nodig om ook te investeren in ontvochtiging?
 • Wat heeft insectengaas voor invloed op het klimaat en welke problemen zijn er te verwachten?
 • Kan ik de fotosynthese van de planten efficienter maken?
 • Hoe kan ik het gebruik van de minimumbuis verminderen zonder in de problemen te komen met bladkwaliteit, groei, schimmels?

Leerpunten uit proeven
Er zijn inmiddels twee groepen gestart: een in het Westland en een in de Bommelerwaard. In zes middagen komen diverse gastsprekers aan bod, die elk vanuit hun eigen expertise, kennis aandragen die kan helpen om verder te ontwikkelen. Arie de Gelder (Wageningen University & Research, De Perfecte Chrysant) was de eerste spreker. Hij heeft een uitgebreid betoog gehouden over wat er inmiddels allemaal al is geleerd uit de proeven. Niet altijd was het teeltresultaat zoals de praktijk het zou willen, maar ook een minder geslaagde proef levert altijd leerpunten op. De laatste teelt was overigens juist heel goed.  Vanuit de groep kwamen veel goede en zinvolle vragen. Juist die discussie wordt als erg belangrijk ervaren.

Toekomst
In de volgende lessen leveren meerdere specialisten een bijdrage aan de cursus:

 • Sander Hogewoning (over LED-belichting en over de assimilatenbalans van de chrysant)
 • Peter Geelen (CO2 optimaal benutten en het toepassen van plantbelasting in chrysant)
 • Jan Voogt (natuurkundige principes en toepassing van ventilatie en ontvochtiging)
 • Joël Boerefijn (knopontwikkeling chrysant, hoe kunnen we die beïnvloeden?)

In de laatste les komt nog een aantal andere onderwerpen aan de orde en kunnen de deelnemers zich buigen over de vraag: hoe ziet het chrysantenbedrijf van de toekomst eruit?
Komend jaar opent de inschrijving voor de cursus ‘Academy chrysant’ opnieuw. Belangstellenden kunnen zich al melden. Ook voor andere gewassen zijn dit soort trajecten in ontwikkeling.

Meer nieuws