Uitbreiding EG regeling met drie nieuwe technieken

In maart werd op de site van Kas als Energiebron aangekondigd dat het ministerie van LNV voornemens was om de EG regeling met een drietal nieuwe technieken uit te breiden. De Europese Commissie (EC) moest deze technieken nog toetsen aan de staatssteunregels. Deze toetsing heeft plaatsgevonden en de EC heeft geen bezwaar gemaakt.

Klik hier voor het artikel op de website van Kas als Energiebron.

Dit betekent dat op 17 juni 2021 de aanpassing van de EG regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 18 juni 2021 is er een openstelling van de EG regeling voor de nieuwe technieken. Deze openstelling loopt tot 1 december 2021. Daarbij is een budget van 7 miljoen euro beschikbaar exclusief voor subsidies om de volgende technieken toe te passen:

  • Hoge druk vernevelinginstallatie ten behoeve van kaskoeling.
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.
  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.

Bij de subsidies van deze technieken gelden verschillende voorwaarden. Voor een volledig overzicht van de subsidievoorwaarden die onderdeel zijn van de aanpassing van de EG regeling, zie de publicatie in de Staatscourant. Op de website van RVO is verdere informatie te vinden en kan een aanvraag worden ingediend.

Lopende openstelling
Op 1 april 2021 was al een openstelling begonnen van de EG regeling voor technieken die al voor de huidige aanpassing van de EG regeling subsidiabel waren. Deze openstelling loopt tot 1 december 2021 en blijft ongewijzigd. Bij deze openstelling is het maximale budget 18 miljoen euro. Dit budget blijft in stand en is niet beschikbaar voor de drie technieken die bij deze aanpassing aan de regeling zijn toegevoegd. Er kunnen voor deze openstelling nog steeds subsidieaanvragen ingediend worden via de website van RVO.

Hoge druk vernevelingsinstallatie
Bij subsidie voor een hoge druk vernevelingsinstallatie ten behoeve van kaskoeling wordt een voorwaarde gesteld aan de druppelgrootte van de nevel: maximaal 5 micrometer. De maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak bedragen voor een hoge druk vernevelingsinstallatie 4 euro.

Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas
Door de regeling voor deze categorie open te stellen, kunnen kassen die nu te laag zijn voor het plaatsen van een energiescherm worden verhoogd, zodat een energiescherm kan worden geïnstalleerd en er energie kan worden bespaard. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie wordt wel een extra eis gesteld aan het dekglas. Dit dekglas moet diffuus glas zijn met tweezijdige AR-coating.
De maximale subsidiabele kosten per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak bedragen voor het plaatsen van een energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating 41 euro.

LED-belichting
De eerste voorwaarde betreft een maximaal totaal geïnstalleerd vermogen van de LED-belichting. Dit maximum is 80% van het SON-T vermogen dat per gewas is bepaald. De bepaalde waarden zijn terug te vinden in bijlage 2.3.1 van de publicatie in de Staatscourant. Ook worden er voorwaarden gesteld aan het spectrum van LED-belichting. Omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat dat te veel blauw licht schadelijk voor de ogen kan zijn, is de voorwaarde opgenomen dat de LED maximaal 10% licht met een golflengte van 400 – 500 nm mag bevatten. Daarnaast dient LED minimaal 5% licht met een golflengte van 500 – 600 nm te bevatten. Het ontbreken van dit deel van het spectrum zou negatieve invloed op planten, natuurlijke bestuivers en plaagbestrijders en mensen kunnen hebben.

Gestelde voorwaarden
Er worden ook voorwaarden gesteld aan de efficiëntie van de LED-belichting, ofwel specifieke lichtstroom. De specifieke lichtstroom dient minimaal 2,50 micromol fotonen per seconde per Watt te zijn. De specifieke lichtstroom moet zijn gemeten conform IES LM-79-08 of een gelijkwaardig protocol.
De installatie van de vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen mag niet leiden tot een hoger geïnstalleerd lichtvermogen in de desbetreffende kas. Ook wordt de voorwaarde gesteld dat binnen vijf jaar nadat de subsidie is toegekend, het geïnstalleerd vermogen in de kas niet mag worden vergroot. Met betrekking tot LED belichting zijn de maximale subsidiabele kosten € 0,35 per micromol per seconde per vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak.

Meer nieuws