Toepassing van verrood bij chrysant in de belangstelling

Paul de Veld (Delphy)

Op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk loopt het project ‘Chrysant onder 210 µmol/m2/s energiezuinige LED’, beter bekend als ‘De Perfecte Chrysant’. Een project van Kas als Energiebron waarin LED-belichting een belangrijk instrument is om energie te besparen. Voorafgaand aan de huidige teelt is in het midden van de afdeling een tussenscherm geplaatst en is de helft van de afdeling uitgerust met 20 µmol/m2/s verrood licht.

Dit komt bovenop de kasuitrusting met een 100% LED RWB spectrum. De aanpassing in de teelt is tot stand gekomen op basis van de resultaten van het spectrumonderzoek bij Wageningen University & Research businessunit Glastuinbouw. Naast de twee hoofdrassen: Chic en Pina Colada, worden er nog twaalf rassen vergeleken in de proef. De tussentijdse resultaten gaven aanleiding om een inloopmiddag te organiseren, waar op 9 februari ruim zeventig telers, breeders en toeleveranciers op af kwamen.

Spectrumonderzoek
Het FR (verrood) wordt in het eerste halve uur van de donkertijd (met gesloten tussenscherm) gegeven, ook wel end of day (EOD) genoemd. Spectrumonderzoek bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk had afgelopen najaar laten zien dat er met deze behandeling meer strekking werd gerealiseerd en een kortere reactietijd, dus teeltduur. Bij hoog geïnstalleerd vermogen LED-licht moet het hoge productiepotentieel worden gerealiseerd met een hoge plantdichtheid en weinig vegetatieve dagen (lange dag, LD). Dit kan voor veel rassen betekenen dat voldoende lengte maken een probleem wordt. Daarnaast kan een hoge plantdichtheid in combinatie met een gedrongen groei, leiden tot een slechte bladkwaliteit. Uit eerder proeven blijkt ook, dat FR minder sprot/scheutvorming kan geven. Voor een aantal rassen zou dit een voordeel opleveren en zeker bij pluizers. Tot slot zou het positief zijn als een kortere teeltduur wordt gerealiseerd met hetzelfde gewicht per tak.
Om deze potentiële voordelen van het toedienen van FR te testen, is vanaf de start van de teelt, dus ook tijdens de LD, in het eerste half uur van de donkertijd de tussengevel naar beneden en het FR aan. Door de korte duur is het klimaatverschil tussen de twee behandelingen nihil.

Nader onderzoek
Tijdens de inloopmiddag was het gewas 28 dagen oud en stond het 22 dagen in de korte dag (KD). De verschillen in lengte zijn heel duidelijk: afhankelijk van het ras tussen de 5 en bijna 20 cm (= 15-40% lengteverschil). Dat deze verschillen zouden ontstaan was na veertien dagen teelt al duidelijk zichtbaar en ze zouden nog groter zijn geweest als de langste rassen in de FR-behandeling niet al een aantal keren met remstof behandeld zouden zijn. Dit geeft al aan dat afhankelijk van het ras er anders met FR moet worden omgegaan. Voor rassen die makkelijk lengte maken is een korte ‘behandeling’ mogelijk al genoeg. Ook is duidelijk zichtbaar dat er onder FR inderdaad minder sprot/scheutvorming plaatsvindt.
Tijdens de inloopmiddag kwamen vragen naar voren als: hoeveel µmol/m2/s is er nodig? En hoe lang? Dat zijn vragen voor nader onderzoek. Ook vroegen belangstellenden zich af hoe een FR-installatie er betaalbaar uit moet komen te zien. Uiteraard waren de bezoekers benieuwd hoe het eindresultaat gaat worden en of de reactietijd inderdaad sneller wordt bij gelijk of beter gewicht. Daarom zal er aan het eind van de teelt nogmaals een inloopmiddag worden georganiseerd.

Dit project is gefinancierd vanuit  het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van  het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland, chrysantentelers, Ludvig Svensson, Signify, Dummen Orange,  Royal van Zanten, Floritec en Koppert biological systems. Uitvoerder: Delphy Improvement Centre, Projectleider: Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer nieuws