Chrysant onder 210 μmol.m⁻².s⁻¹ energiezuinige LED

Beschrijving

Doelstelling
Demonstratie van een energiezuinige duurzame chrysantenteelt met dezelfde productie en kwaliteit als in de praktijk. Gebruikt wordt gemaakt van een combinatie van actieve ontvochtiging met warmteterugwinning, verneveling, insecten gaas, gelimiteerde CO₂ dosering en belichting met LED optimaal inzetten.

Projectbeschrijving
In het huidige project ‘Vochtbeheersing en LED pijlers voor duurzame Chrysantenteelt’ worden zoals het er nu uitziet goede stappen gezet om onder full led goede chrysanten te telen. De strategie om met een hogere etmaal temperatuur te telen om het gebrek aan stralingswarmte van LED te compenseren lijkt goed te werken, maar zal in een herhaling bevestigd moeten worden. Het accent in de huidige proef ligt vooral op de vochtbeheersing en op de LED toepassing. Daarbij blijkt dat er nog een stuk warmtevraag in de winter overblijft. De uitdaging is om middels een aanpast stookprofiel – warmte langer vasthouden en lagere minimum temperatuur in de nacht -  en betere warmteterugwinning bij de vochtbeheersing in combinatie met de nieuwste generatie energiezuinige lampen te komen tot een teelt waarbij geen fossiele energie meer nodig is. Belangrijke factor daarbij is de ontwikkeling naar efficiëntere  LED lampen. Door de huidige installatie (185 μmol.m⁻².s⁻¹)  te vervangen door de nieuwste generatie LED kan met een gelijke input aan elektriciteit een van 210 μmol.m⁻².s⁻¹ niveau worden bereikt.  Daardoor zal de energiebalans van de kas wel veranderen.

Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:
WP 1: Uitvoering van de teelten.
Op 1000 m2 bij het Delphy Improvement Centre worden 4 teelten met chrysant uitgevoerd. Raskeuze in overleg met de telers. De nu aanwezige LED lampen worden vervangen voor nieuwe efficiëntere lampen en mogelijk ook het energiedoek. LED-spectrum wordt mogelijk aangepast in overleg. De teeltstart (watergift, weggroei) zal voor iedere teelt nauw worden vergeleken met de praktijkbedrijven. Het teeltplan van de vorige teelten zal worden aangepast. Belangrijk voorbeelden zijn de gerichtere inzet van ontvochtiging en in de winterteelt zal de temperatuur strategie meer gericht worden op voldoende afvoer van vocht door ventilatie en met meer warmte inbreng om de planttemperatuur te sturen. De gewasbescherming wordt gedaan met inzet van biologische bestrijders.
WP 2 Metingen
Tijdens elke teelt wordt de ontwikkeling van de takken intensief gevolgd waarbij er vergeleken wordt met een referentiebedrijf. Het energieverbruik wordt bepaald en vergeleken met de vorige teelten en de planttemperatuur, licht intensiteit en bodem vochtigheid wordt intensief gemeten. Met het meetprotocol wordt de kwaliteit van het eindproduct bepaald.
WP 3: Evaluatie van de teelten, Kennisoverdracht en communicatie

Projectnummer 20175
Startdatum 01-04-21
Einddatum 31-10-22
Afgerond Nee
Budget €542.150
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Meer onderzoeken en projecten