Kennisagenda Aardwarmte afgerond met webinar, KIRA neemt stokje over

Het webinar van de Kennisagenda Aardwarmte op dinsdag 26 januari 2021, behandelde de laatste twee afgeronde onderzoeken. Het programma werd aangevuld met een update van de kennis- en innovatie roadmap aardwarmte (KIRA), die wordt uitgevoerd door EBN. Met deze twee projecten is de Kennisagenda Aardwarmte afgerond en is het kennis- en innovatiestokje overgedragen aan de KIRA.

Restgas in bovengrondse installaties
Bij nagenoeg elk geothermieproject in Nederland is er sprake van opgelost (aard)gas in het formatiewater dat naar de oppervlakte wordt gepompt. Het is gebruikelijk dat dit gas door middel van een ontgassertank van het water wordt gescheiden en nuttig wordt ingezet voor de productie van extra warmte door middel van verbranding in een ketel of WKK. De uitgevoerde studie heeft zich gericht op de vraag of er sprake is van een fractie gas die niet door de ontgasser wordt gescheiden en wat de impact hiervan is, of kan zijn op met name de bovengrondse installatie op het gebied van (explosie)veiligheid en integriteit.
De presentatie en meer informatie over dit onderzoek zijn hier te vinden op de site van Kas als Energiebron.

Verantwoord gebruik mijnbouwhulpstoffen
Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen is op dit moment nog noodzakelijk in de geothermie (in de boorfase en voor een effectief putbehoud in de winningsfase). De sector heeft behoefte aan: beter inzicht van de wettelijke kaders van de toepassing van mijnbouwhulpstoffen, de maatschappelijke wensen ten aanzien van transparantie en de milieu-impact en praktische instrumenten hoe daar als geothermie operator efficiënt en effectief invulling aan te geven.
Doel van het project was om vanuit een grondige inventarisatie van de wettelijke kaders voor de toepassing van mijnbouwhulpstoffen, de maatschappelijke wensen, milieu-impact en praktische aanpak vanuit de olie en gaswinning, een efficiënt, effectief en praktisch Chemical Management Systeem (CMS) op te zetten voor toepassing van mijnbouwhulpstoffen door operators in de geothermie.
Klik hier voor de presentatie en meer informatie over dit onderzoek op de website van Kas als Energiebron.

Afronding Kennisagenda Aardwarmte
De Kennisagenda Aardwarmte is in 2014 gestart vanuit het programma Kas als Energiebron met een budget van € 500.000 per jaar, gefinancierd vanuit LNV en de glastuinbouwsector. Met de bovenstaande projecten is de kennisagenda vanuit Kas als Energiebron afgerond. Hier vindt u een overzicht van de projecten die zijn uitgevoerd. Zie bijlage 'KA Aardwarmte Vogelvlucht'  voor de presentatie over de kennisagenda tijdens het recent georganiseerde webinar.

Kennis en Innovatie Roadmap Aardwarmte (KIRA)
De kennis- en innovatie ontwikkeling wordt nu vervolgd door EBN met het programma Kennis en Innovatie Roadmap Aardwarmte, gefinancierd vanuit het ministerie van EZK. Het doel van het programma KIRA is het coördineren van vraaggestuurd onderzoek voor aardwarmte en het creëren van meer overzicht en meer balans tussen aanbod en vraag van innovatie voor aardwarmte.
Binnen het programma wordt momenteel gewerkt aan vier onderzoeken:

  1. Grondwatermonitoring;
  2. Alternatieve materialen voor putontwerp;
  3. Verbranding van NORM houdend vast materiaal (‘filterzakken’);
  4. Cementing best practices.

Vanuit KIRA wordt komend voorjaar een vernieuwde innovatieagenda 2030 verwacht en een oproep voor projecten. Meer informatie via de website van EBN. Zie bijlage 'EBN Innovatie' voor de presentatie van EBN tijdens het webinar. Het hele webinar van 26 januari jl. is terug te kijken via deze link.

Meer nieuws