Interactief tijdschema met relevante wet- en regelgeving beschikbaar

Binnen het onderzoeksproject 'Industriestandaarden en best practices' vond een inventarisatie van alle relevante wet- en regelgeving voor de geothermie sector plaats. Het onderzoek is uitgevoerd met een bijdrage van het ministerie van EZ, het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron. Vanuit SodM is een overzicht geactualiseerd in een algemeen tijdschema, waarin verplichtingen voor operators, achterliggende vergunningen en besluiten en andere activiteiten zijn weergegeven.

Binnen het onderzoekstraject is in de afgelopen maanden gewerkt aan een koppeling tussen het eerder opgebouwde tijdschema en de toelichting daarbij. Dit leidde tot het tijdschema wat nu interactief is, waarbij de verschillende projectstappen via linkjes door zijn gekoppeld naar de zogenaamde kaderdocumenten die door DAGO publiekelijk zijn gemaakt. 

In dit overzicht vindt u de eerste versie van het interactieve tijdschema (gepubliceerd op 18 augustus 2016).

Het gebruik en de toepassing van deze informatie is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/afnemer. DAGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, omissies en onduidelijkheden van de inhoud. Ook aanvaardt DAGO geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik en ten aanzien van het gebruik van de inhoud, in van welke aard dan ook, welke via deze e-mail, website of document wordt aangeboden.

Lees meer over dit onderzoek via onderstaande link.

Meer nieuws