Halverwege de plant bladplukken geeft lagere productie

Anne Elings, Arie de Gelder en Jan Janse (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

De bladplukproef ‘Tomatenproductie sturen van blad naar vrucht’ met Brioso is verleden week beëindigd. Tot aan het einde toe zijn de bladplukstrategieën van na de winter doorgezet. De standaard bestond uit 33% bladpluk in de kop en het aanhouden van 11-12 bladeren.

Eén behandeling bestond uit geen bladpluk in de kop en het aanhouden van blad onderin de plant op dezelfde hoogte als de standaard. Hierdoor zaten er ongeveer een derde extra bladeren aan de plant. De andere behandeling bestond ook uit geen bladpluk in de kop. Dit werd gecombineerd met 66% bladpluk vanaf de vierde à vijfde tros zodat het bladaantal ongeveer gelijk was aan dat van de standaard.

Na de winter (vanaf maart) is 39.4 tot 40.4 kg m2 geproduceerd. Geen blaadje uit de kop verwijderen gaf vanaf maart een fractie hogere productie (0.2 kg) dan de standaardbehandeling met 33% bladplukken. Het kostte 2.5% productie als we vanaf maart halverwege de plant volgroeide bladeren wegnamen. Waarschijnlijk kwam dit doordat goed functionerende bladeren werden verwijderd waarin de plant eerder al assimilaten had geïnvesteerd. Het smaakniveau en de houdbaarheid waren goed en niet duidelijk verschillend tussen de behandelingen.

Een uitgebreide analyse van de gegevens wordt gedaan om een verklaring te geven voor de gevonden resultaten. Er zijn namelijk veel metingen gedaan, o.a. lichtonderschepping en tussentijdse metingen van de droge stof in de verschillende delen van de plant. De uitgewerkte resultaten worden binnenkort gepresenteerd en gepubliceerd.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Lees via onderstaande link meer over dit project.

Meer nieuws