Tomaten productie sturen van blad naar vrucht

Beschrijving

De voorlopige resultaten van het lopende project ‘Het Nieuwe Gewas; Verhogen van de lichtbenutting door de plant’, laten zien dat door de open gewasstructuur waarbij bewust jong blad is geplukt (55 % van de aangelegde bladeren) de verdeling van assimilaten tussen blad en vrucht wordt gewijzigd ten gunste van de vrucht. De LAI van het open gewas is ongeveer 2. Ook leidt de andere gewasstructuur (minder blad) tot minder gewasverdamping. Dit leidt in de winter tot minder inzet van warmte om het vocht af te voeren.

Dit project heeft als doel om de belichting optimaal af te stemmen op de gewasbehoefte en anderzijds onderzoek naar de processen van de verbeterde lichtbenutting: de assimilatie verdeling en het gebruik van de assimilaten inclusief ademhaling. 

Voor dit project worden drie kasafdeling ingericht met de volgende behandelingen:

A: Lage LAI- Zeer open gewas. Na bloei van de 2e tros wordt er per 3 bladeren 2 bladeren in een jong stadium uit de kop weggenomen. Dit wordt gedaan bij 2 van de 3 trossen. Aan de stengel worden 8 tot 9 volgroeide bladeren aangehouden.

B: Normale LAI - Zeer open gewas. De bladpluk strategie is gelijk aan behandeling A. Aan de stengel worden 12-13 volgroeide bladeren aangehouden.

C: Verhoogde stengeldichtheid – Zeer open gewas. De bladpluk strategie is gelijk aan behandeling A, maar er wordt gestart met een plantdichtheid van 3.25 stengel/m2 in plaats van 2.5 stengel/m2. De stengeldichtheid wordt ook naar een hoger eind niveau gebracht.

Naast de standaard plantmetingen en gewaswaarnemingen, lichtmetingen, metingen van de verdamping, zullen de planten ook destructief worden gemeten. Een belangrijk aspect van dit project is dat ingezoomd zal worden op de assimilatenproductie, verdeling, opslag en ‘verlies’ aan assimilaten via fotorespiratie en ademhaling. Dit gebeurt via veel en specifieke metingen. Dit om in te zoomen hoe de assimilatenstromen gaan en de daarbij onderliggende processen en dus ook kennis over waar er nog te optimaliseren valt.

Kennis niet alleen voor tomaat: De verdeling van assimilaten binnen een plant en het gebruik ervan voor de  ademhaling is in de basis voor alle gewassen onderworpen aan dezelfde processen, zowel voor groenten als siergewassen. Het project levert fundamentele kennis die nodig is om processen beter te kunnen begrijpen en te kunnen kwantificeren. Als de processen beter begrepen worden kunnen per gewas en teeltwijze betere keuzes worden gemaakt om tot een optimale productie te komen. Daarbij ondersteunen analyses via modellen de keuzes die gemaakt kunnen worden om door middel van interventies in de gewasstructuur de assimilaten balans te sturen. Daarmee blijft kennis ontwikkeld bij tomaat, voorbeeldgewas in dit project, niet beperkt tot toepassing in dit gewas.

Projectnummer 20024
Startdatum 01-08-15
Einddatum 31-12-16
Afgerond Nee
Budget €440.546
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije...

Lees meer