Gerbera warmer telen met LED gaat vooralsnog uitstekend

Arie de Gelder en Frank Kempkes (Wageningen University & Research)

In de fossielvrije Demokas 2030 is de winter de spannende tijd voor de gerberateelt. De strategie die onderzoekers vooraf hebben gekozen is om te streven naar een minimum van 9 mol/m2 aan PAR licht. Als de verwachting is dat de lichtsom daarboven komt, worden de LED’s in drie groepen uitgeschakeld.

Gaandeweg is geleerd dat de lichtgrenzen daarvoor voor de eerste groep bij 200 W/m2 globale straling ligt. Door met veel licht de lampen op grenzen voor globale straling uit te schakelen, kunnen de lampen aan het einde van de dag aan blijven tot de gewenste daglengte van 11.5 uur is bereikt. De etmaaltemperatuur waar de onderzoekers naar streven is bij 9 mol/m2 18.3 oC. Dit is 1 oC hoger dan de advieslijn voor belichting met SON-T.

Zware bloemen
Omdat de stralingssom per dag met 200 μmol.m⁻².s⁻¹ belichting 2.5 mol hoger is dan de praktijk moet de temperatuur al 1 oC hoger zijn. Dat betekent 2oC in etmaal hoger zitten dan op een normaal gerberabedrijf. Tot nu toe is te zien dat de kwaliteit van de bloemen prima is. Vooral bij de variëteit Kimsey worden zware bloemen geoogst. De uitdaging voor komend jaar is het gewicht te verdelen over meer bloemen. Met betrekking tot de belichtingsstrategie is de discussie in de BCO dat de praktijk de lampen gewoon aan zou laten gedurende 11.5 uur en met de meer variërende lichtsom de etmaaltemperatuur meer laat variëren, maar in het licht van de ODE-discussie is een strategie op minimale lichtsom voor de praktijk interessant.

Meeldauwdruk
Een andere aspect van de hogere etmaaltemperatuur is dat de ziekten en plagen en de natuurlijke bestrijders makkelijker ontwikkelen. Deze winter was het voor plagen niet nodig om chemisch in te grijpen. De biologische bestrijders doen hun werk. Voor de meeldauw werd in de BCO geconstateerd dat, na de laatste bespuiting van acht weken terug, het nu weer nodig was een chemische correctie uit te voeren, ondanks het gebruik van zwavel. Vooral in Rich werd de meeldauwdruk hoger.
Natuurlijk wordt bijgehouden of de hogere temperatuur wel goed te realiseren is in een fossielvrije, gasloze teelt. Tot nu toe gaat dat uitstekend. De warmtepomp met ontvochtiging kan voorzien in de warmtevraag gedurende de nacht, als er drie doeken dicht zijn.

Het project Fossielloze en duurzame Demokas wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws