‘Gerbera de winter door met biologische bestrijders en minder warmte’

Roger Abbenhuijs

Gerbera is een van de vier gewassen in het project ‘Demo’s fossielvrij’. In maart van dit jaar gingen de twee rassen de kas in bij Wageningen University & Research in Bleiswijk. Hans van Holstein van Holstein Flowers in De Lier is een van de drie kwekers in de BCO. Hij ziet vooral uitdagingen in het compleet biologische systeem voor het beheersbaar houden van ziekten en plagen en in de teelt onder full LED.

Hij heeft zichzelf min of meer de BCO in gepraat, zo geeft Hans van Holstein aan. Toen hij hoorde dat een van de vier demokassen een proefteelt gerbera zou worden, gaf hij als voorzitter van de landelijke commissie aan dat een begeleidingscommissie een belangrijke voorwaarde is. Regelmatige terugkoppeling van de onderzoekers en projectbegeleiders naar de telers noemt hij essentieel. “De inrichting van de kas was al bepaald, dat had misschien iets anders gekund, maar er zitten mooie uitdagingen in dit project.”

Voortdurend monitoren
Een rondje door de kas is stap 1 bij het bezoeken van de demokas. “De stand van het gewas vergelijken met het eigen bedrijf, dat is wat iedere teler altijd doet. Hoe verhouden proefkas en praktijk elkaar qua kwaliteit, zowel bij de mini’s als de grootbloemigen. Referentie is ook belangrijk voor de onderzoekers. Zij moeten voortdurend monitoren met de praktijk. Dat gaat het eerste half jaar erg goed.” Stap 2 zijn de getallen: hoe pakt de vergelijking teelttechnisch en klimatologisch uit? “Wat is de etmaalstrategie? Welke winst wordt er in de fossielvrij-kas geboekt? Die informatie willen we helder hebben. Daar zorgt FloriConsult als projectbegeleider voor in samenwerking met de onderzoekers van WUR.”
Uitdagend noemt Hans van Holstein de strategie op gebied van gewasbescherming. “Doelstelling is om in de winter de strijd tegen plagen beheersbaar te houden met een compleet biologisch systeem. In de praktijk lukt dat tot op heden namelijk niet.”

Hoeveel warmte?
Holstein Flowers zelf staat bekend als innovatief, vooruitstrevend en een pionier in Het Nieuwe Telen. Waar liggen op gebied van energie dan de uitdagingen van de fossielvrije kas? “Wij hebben inderdaad geïnvesteerd in ontvochtiging, maar in de proefkas wordt dat gecombineerd met een warmteterugwin-systeem. Ik ben erg benieuwd hoe dat uitpakt.” Nieuwsgierig is hij ook naar de resultaten met full LED. “De 200 micromol, waaronder wordt geteeld, hanteren wij ook. Maar wij realiseren dat met SON-T in combinatie met LED. De warmte van de SON-T lampen kunnen wij erg goed gebruiken. Met full LED moet je toch wat bijstoken. Feit is wel dat met LED’s 40% energiebesparing wordt gerealiseerd, dat past goed bij de doelstellingen van dit project. Het geeft wellicht ook antwoord op de vraag hoeveel warmte we eigenlijk nodig hebben. Die uitkomst kan best verrassend zijn.”

Groeimodel praktijkrijp
Met positieve verbazing constateert Hans van Holstein dat in de demokas in deze periode de lampen soms uit gaan. “Er wordt gestuurd op een bepaalde PAR-som per dag, die ook deels met daglicht te realiseren is. Dat is compleet anders dan in de praktijk. Wij hebben tot Valentijnsdag de lampen volop aan.”
Tijdens de algemene ledenvergadering van de gewascoöperatie Gerbera werd de vraag gesteld waarom het nieuw ontwikkelde groeimodel niet in het project is geïntegreerd. Daar heeft Van Holsten wel een verklaring voor. “Dat model wordt nu praktijkrijp gemaakt, dus implementatie was nog even te vroeg. Als het model definitief is, gaan we dat beslist integreren.”

ODE-regeling
Tot slot kijkt de kweker uit De Lier even naar de actualiteit, oftewel: wat gebeurt er met de ODE? “Ik heb begrepen dat er wat lichtpuntjes zijn in de Eerste Kamer. Daar houden we ons maar aan vast, want alles wat we in de demokas fossielvrij willen ontdekken en realiseren, staat haaks op de consequenties van de ODE-regeling. Uit bedrijfseconomisch perspectief worden we dan gedwongen om beslissingen te nemen die fossielintensief zijn in plaats van fossielvrij.”

Meer nieuws