Gerbera in Demokas 2030: zoeken naar optimaal opwarmen gewas

Eugenie Dings, FloriConsultGroup

In de gerberateelt in Demokas 2030 is het seizoen van stoken en belichten aangebroken. In september constateerden de projectbegeleiders dat het oude bladpakket van de voorjaarsaanplant vochtig begon te worden. Er liggen twee 45 mm dikke verwarmingsbuizen op de steunen, relatief dicht tegen de pot aan. Door dit groeinet een aantal weken op 26°C te houden, werd het pakket vlot droog. Qua klimaat is het nu zoeken hoe het gewas optimaal kan worden opgewarmd.

De belichtingssterkte van 200 μmol.m⁻².s⁻¹ rood-blauw licht is veel, maar de LED-lampen geven minder stralingswarmte af dan SON-T lampen. Uitgangspunt van 9 mol/dag wordt goed gerealiseerd. De lampen gaan in tegenstelling tot de praktijk soms zelfs een periode uit midden op de dag. De streeftemperatuur is bewust 1 graad boven de tabel van FloriConsultGroup gelegd. De planttemperatuur ligt op of iets boven de meetboxtemperatuur. Wat hierbij ook helpt, is dat er twee of soms drie doeken gesloten liggen. Ontvochtiging via de slurven (een per twee bedden) zorgt ervoor dat het vochtdeficiet rond de 2 gr/m3 uitkomt.

Bijvoerstrategie
Gewasbescherming is wat lastiger de laatste periode. Na Echinothrips, die vooral in Kimsey flink aanwezig was, is nu de meeldauw lastig aan te pakken. Daarom is er tijdens de BCO besloten om het aantal uren zwavelen uit te breiden. Dicyphus heeft zich inmiddels al gevestigd op Verbascum (koningskaars) als bankerplant voor de roofwants. Dicyphus zou als biologische bestrijder tegen onder andere Echinothrips een populatie moeten opbouwen. Op de bankerplanten zitten wel Dicyphus maar onvoldoende en ze verspreiden zich nog niet in het gewas. Daarom wordt er opnieuw Orius uitgezet met een bijvoerstrategie. Het hoge lichtniveau en de daarbij horende etmaaltemperaturen bieden voor deze bestrijders ook kansen om juist in het najaar en/of de winter een populatie op te bouwen.

Weerbaar gewas
Ook optimaal watergebruik is een van de pijlers in dit demoproject. Volledig hergebruik van water is de hoofddoelstelling. Met ozon als ontsmettingsmethode blijkt er weinig verlies van ijzer te zijn. Het grote percentage drainwater maakt bijsturen van de streefcijfers lastig. De aanpassingen komen vertraagd aan.
Met een lager stikstof- en kaliumcijfer en verhoogd calcium, sulfaat en chloorcijfer is het streven de gewassen weerbaarder te maken tegen schimmels en insecten.

Het project ‘Fossielloze en duurzame Demokas’ wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Meer nieuws